/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2023-01/26-1%200-22%20Bangor%20Uni%20%200266_0.jpg?h=81b86b14&itok=dl4cTW4Y
Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored

Lle mae calon Gymreig yn tanio cymuned ryngwladol, i greu byd mwy cynaliadwy ac eithriadol i bawb.

Ymysg y 5 Uchaf

o brifysgolion y Deyrnas Unedig

(WhatUni Student Choice Awards, 2022)

Ymysg y 25% Uchaf

o holl sefydliadau byd-eang

(The Times Higher Education World University Rankings, 2023)

Ymysg yr 20 Gorau

yn y DU am ansawdd yr addysgu

(The Times and The Sunday Times Good University Guide, 2023)

Mae ein graddedigion yn llwyddo

Mae ein cydweithrediadau yn torri tir newydd

Mae ein dyfodol yn gynaliadwy

Does yna ddim llawer o bethau yr ydw i'n eu difaru, ond peidio ag astudio ym Mangor yw un ohonyn nhw.

Steve Backshall,  Darlithydd Anrhydeddus ac yn rhan o dîm addysgu Prifysgol Bangor; naturiaethwr, fforiwr a chyflwynydd

16eg

yn y DU

yn Sgór Effaith y Times Higher Education a aseswyd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, 2023

64ain

yn y byd

yn Sgór Effaith y Times Higher Education a aseswyd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, 2023

18fed

yn y DU

Cynghrair Prifysgol People & Planet, 2023/24

20fed

yn y byd

Cynghrair Effaith Addysg Uwch y Times, 2023: treuliant a chynhyrchu cyfrifol

Myfyrwyr ar liniaduron yn ardal y gegin yn neuaddau preswyl y Santes Fair

Rhywle byddwch chi'n perthyn

Rhwng môr a mynydd yng ngogledd Cymru mae cymuned glos a thosturiol wedi’i thynnu ynghyd o bedwar ban byd.

Mae'r addysgu a'r cyrsiau  y mae Bangor yn eu cynnig  heb eu hail - ac mae’r ffocws  ar swoleg yr 'anifail cyfan'  yn allweddol o ran gallu  deall byd natur yn well.

Steve Backshall,  Darlithydd er Anrhydedd ac un o dîm addysgu Prifysgol Bangor; naturiaethwr, fforiwr a chyflwynydd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?