/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2021-11/Fallback%20image.png?h=48c1e61c&itok=8kVUR5p0
Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored

Mae Bangor yn lle arbennig i'n myfyrwyr

Mae gennym ni raddedigion llwyddiannus ledled y byd

Mae ein hymchwil yn cael effaith fyd-eang

Rydym yn cydweithio gydag arweinwyr diwydiant byd-eang

Does yna ddim llawer o bethau yr ydw i'n eu difaru, ond peidio ag astudio ym Mangor yw un ohonyn nhw.

Steve Backshall,  Darlithydd Anrhydeddus ac yn rhan o dîm addysgu Prifysgol Bangor; naturiaethwr, fforiwr a chyflwynydd

Rydym wedi ymrwymo i greu dyfodol cynaliadwy

15fed yn y byd (am Gynaliadwyedd, UI GreenMetric World University, 2021)

Mae cynaliadwyedd yn fwy na’r amgylchedd, ac mae’n fwy na gwaith un adran - mae ym mhopeth a wnawn. Gan weithio gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) Llywodraeth Cymru 2015, a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, ymrwymwn i unioni’r heriau y mae’r gymuned fyd-eang yn eu hwynebu.
 

Dr Christian Dunn ,  Dirprwy Is-Ganghellor dros Gynaliadwyedd
Myfyriwr yn darllen yn llyfrgell Shankland.

Pam astudio ym Mangor?

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?