Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl ICM-2014:
Optoelectronics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Maziar Nezhad

Amcanion cyffredinol

The main learning objective is to present the underlying principles of photonics, optoelectronic devices and lightwave technology. Special focus will be given to the applications of these in optical telecommunications in the context of integrated photonics. Students will obtain an understanding of the principles of light (ray optics and wave optics), optical beams, optical waveguides, photonic waveguide devices, optical properties of materials, photonic detectors and light generation, including lasers.

Cynnwys cwrs

 • Principles of light and ray optics
 • Wave optics
 • Polarization
 • Gaussian beams
 • Optical waveguides and optical fibres
 • Optical waveguide devices
 • Optical resonators
 • Optical properties of materials
 • Photons and the particle model of light
 • Absorption and emission
 • Light detection and photovoltaics
 • Semiconductor optics
 • Light sources, population inversion and lasers
 • Photonic device fabrication technology

Meini Prawf

trothwy

40%

da

60%

ardderchog

70%

Canlyniad dysgu

 1. An understanding of light generation, population inversion and lasers.

 2. Understand basic concepts in optics including reflection, refraction, polarisation and interference.

 3. Understand the general principles of light in the ray optics, wave optics and photon models.

 4. Understand the principles of light absorption, photo detection and photovoltaics.

 5. A basic understanding of optical waveguides and planar optical devices such as the Mach Zehnder interferometer.

 6. Gain knowledge about the technology used to fabricate and package integrated optical devices.

 7. An understanding of optical resonators.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
: Final examination 60
Midterms 30
: Mini-project or essay 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 76
Lecture

One 2 hour lecture per week over 12 weeks

24

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn