Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ICP-2027:
Data Structures and Algorithms

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Ik Soo Lim

Amcanion cyffredinol

To allow students to use, select, implement and analyse a range of common abstract data types and algorithms.

Cynnwys cwrs

• Data Types, Abstract Data Types, Theory, implementations and uses of stacks, queues, lists, trees, graphs, hash tables, binary search trees. Constraints and Trade offs (time vs. space). • Criteria for algorithms. Recursive algorithms: Towers of Hanoi. Data processing algorithms: sorting and searching. Graph theoretic algorithms: traversal, shortest path. • Efficiency measures for time and space: rates of growth; asymptotic behaviour, big-O notation. Algorithm complexity classes (P, NP, NP-complete).
• New versions of algorithms, moral problems and dilemmas of updating an algorithm, moral responsibility of correctness. And understanding how to result ethical problems of algorithm and data structure development.

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40%

good

60%

excellent

70%

Show an understanding of a selection of common Abstract Data Types (ADTs) by appropriate selection and manipulation.

Can state basic definitions of DT and ADT. Can describe the structures of the given ADTs and their basic uses. Knows the difference between static and dynamic implementations. Can select an appropriate ADT and implementation for a given problem taking into account the trade offs involved. Can implement the given data structures. Can design and implement new data structures based on the given ones.

Show an understanding of the design and implementation of a selection of common algorithms.

Can describe the basic operation of the given algorithms. Can select and implement an appropriate algorithm for a problem. Can design and implement new algorithms based on the given ones.

Use complexity analysis to assist in the selection and design of algorithms.

Can rank big-O complexity classes correctly. Can state the complexity of basic algorithms. Can select algorithms appropriately. Can calculate complexity for simple cases. Understands the nature of NP-complete and computationally impossible problems. Can calculate complexity for complex cases (divide and conquer).

Understand the ethical issues of algorithms and the responsibility of the developer.

Explain areas where moral dilemmas may occur, such as updating an underlying data structure or locating an error in a current algorithm. Able to discuss various issues and provide realistic solutions and well formed argument. Able to discuss various ethical issues, where they may occur.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Examination 60
Assignment 1 20
Assignment 2 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Interactions via questions-and-answers.

20
Private study 40
 

ASSESSED assignments, including tutorial questions, problems, essays etc.

40

Sgiliau Trosglwyddadwy

  • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
  • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
  • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
  • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
  • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
  • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
  • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
  • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Hard copies of the main course text are available at the library. On-line access to the highly recommended book is available.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/icp-2027.html

Rhestr ddarllen

Main Course text: Java collections: an introduction to abstract data types, data structures, and algorithms - David A. Watt, Deryck F. Brown c2001

Highly Recommended: Introduction to algorithms - Thomas H. Cormen 2010, c2009

Recommended: Probability and Computing, by Michael Mitzenmacher and Eli Upfal, Cambridge University Press.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: