Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl ICP-2801:
Game Development

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Cameron Gray

Amcanion cyffredinol

3D game design offers a range of new ways for the player to interact with the fictional world of the game, while offering new challenges to the designer who must engage with space and place in new ways. In this module you will learn the skills of 3D development and apply world and level design skills to the creation of a 3D game for playing on a computer screen or virtual reality headset. You will develop your design experience through an introduction to rapid game prototyping. You will learn to finish a game at the end of a fixed time, have a core of a game that is fun, select the best idea from a set of alternatives, and test the technical feasibility of an idea. You will complete a workabler prototype by the end of the module, and you will maintain a production diary which includes plans, revisions and critical reflection on process.

Cynnwys cwrs

 • Unity game engine
 • Game objects
 • Models, materials and textures
 • Terrain and environments
 • Lights & cameras
 • Scripting
 • 3D game genres
 • 3D Interactive design
 • 3D animations
 • Publication and distribution channels
 • Rapid game prototyping

Meini Prawf

ardderchog

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

trothwy

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

da

 • Strong knowledge of key areas/principles
 • Understanding of theoretical underpinnings
 • Evidence of background study
 • Limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

Canlyniad dysgu

 1. Produce a playable 3D game prototype

 2. Create actors and levels in a 3D environment

 3. Research and critique sources for design of narrative, landscape, gameplay, character and genre

 4. Work effectively in a 3D environment using key production processes and professional practices relevent to the game industry

 5. Edit functions and apply functions to actors

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Playable 3D Prototype 40
Production Portfolio 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Introduction of game principles and design methods

11
Workshop

Game development workshops

11
Private study

Individual work on game design, development and testing

178

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Apply an understanding and appreciation of continuous improvement techniques
 • Formulate and analyse requirements and practical constraints of products, processes and services, place them in an engineering context and manage their implementation;
 • Solve problems logically and systematically;
 • Plan, budget, organise and manage people and resources;
 • Analyse and display data using appropriate methods and mathematical techniques;
 • Knowledge and understanding of facts, concepts, principles & theories
 • Use of such knowledge in modelling and design
 • Problem solving strategies
 • Analyse if/how a system meets current and future requirements
 • Specify, design or construct computer-based systems
 • Deploy tools effectively
 • Development of general transferable skills
 • Deploy systems to meet business goals
 • Methods, techniques and tools for information modelling, management and security
 • Defining problems, managing design process and evaluating outcomes
 • System Design
 • Knowledge and understanding of mathematical principles
 • Knowledge and understanding of computational modelling
 • Specify, deploy, verify and maintain computer-based systems

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn