Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ICP-3083:
Pattn Recogn & Neural Networks

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Ludmila Kuncheva

Amcanion cyffredinol

To introduce the fundamentals of pattern recognition theory, the most common classification methods and the concept of neural networks. To enable the students to apply the learned methods to real data sets using MATLAB.

Cynnwys cwrs

 • Notions and concepts: object, class, feature, data set, classifier, discriminant function classification region.
 • Classification error, training and testing protocols.
 • Classifier design. 1. Linear discriminant classifier (LDC). 2. Nearest mean classifier. 3. Rule-based classifiers. 4. k-Nearest Neighbour Classifier (k-nn). 5. Decision tree classifier 6. SVM. 7. Classifier ensembles.
 • Hierarchical (agglomerative) clustering – nearest mean and nearest neighbour methods. K-means clustering
 • Feature selection and extraction. Basic algorithms (sequential forward/backward selection, SVM recursive feature evaluation). Filter and Wrapper approaches.
 • Single and multi-layer perceptron (MLP). The idea of error-back propagation training. RBF, SOM.
 • Deep learning neural networks.

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40% The student can demonstrate a basic understanding of pattern recognition and neural networks.

good

60% The student can detail and implement algorithms taught in class.

excellent

70% The student has deep understanding of the material. They can reproduce from memory concepts and algorithms and can apply them to toy problems. They are able to write MATLAB code to implement and test rigorously some of the algorithms.

Understand the basic notions and principles of pattern recognition.

Understands the basic concepts. Can calculate classification regions for 1- and 2-dimensional data sets. Can construct confusion and loss matrices Can create an artificial data set. Understands training/testing protocols.

Explain how classifier models work

Understands conceptually the different classifier models Can apply a chosen classifier to a data set, obtain training and testing error for the experiment, derive posterior probabilities. Can write MATLAB code for simple classifiers. Can explain the basic algorithms. Can solve basic problems by applying a specified classifier model.

Understand and apply clustering algorithms

Can run clustering methods by hand, and can discuss the results, as well as the methods’ advantages and limitations. Can write MATLAB code for clustering algorithms. Can use Weka for clustering data and interpret the results. Can apply clustering methods by hand to a simple 1D or 2D data set. Can use Weka for clustering data and interpret the results Understands the difference between classification and clustering, and between hierarchical and non-hierarchical clustering

Understand neural network models and their training procedures

Understands the principles of working of the various models of NNs. Can describe the steps in the training procedures of a specific NN model. Understands the details of the NN training and operation. Can program simple NN algorithms in MATLAB, e.g., the perceptron training, SOM training, RBF. Can run experiments in Weka and interpret the results. Can reproduce a list of examples of applications of deep-learning NNs, and give some details. Can calculate the output of a specified NN model. Can run by hand a training step. Can use Weka for NN experiments on real a given data set. Can reproduce a list of examples of applications of deep-learning NNs.

Understand and apply feature selection methods

Excellent understanding of feature selection. Can program basic feature selection methods and interpret the results of an experiment. Understands the principles of feature selection. Can explain the approaches. Understands feature selection and can explain in details algorithms such that sequential forward and backward selection.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Examination

A set of questions and problems to solve by hand covering various topics from the taught material.

60
GWAITH CWRS Assignment 1

A programming task to demonstrate data handling and training/testing protocols.

20
GWAITH CWRS Assignment 2

A set of tasks related to classification or clustering methods. Programming may be required.

20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Depending on the requirements, the material will be delivered as full-hour lectures or on-line or lectures of suitable duration. The lectures will be staggered so as to give the students sufficient time to absorb the material. The total timing will be roughly 24 hours of lectures.

24
Laboratory

The laboratory work will be done mostly as self-study. The material will be presented to the students on a weekly basis. Q&A sessions and live coding sessions will be arranged as needed.

96
Private study

Self-study. Revision after the lectures. Preparation for the exam and writing the assignments.

80

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.

Sgiliau pwnc penodol

 • Knowledge and understanding of facts, concepts, principles & theories
 • Use of such knowledge in modelling and design
 • Problem solving strategies
 • Development of general transferable skills
 • Methods, techniques and tools for information modelling, management and security
 • Knowledge and understanding of mathematical principles
 • Knowledge and understanding of computational modelling

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

N/A

Rhestr ddarllen

https://lucykuncheva.co.uk/PatternRecognitionTextbook.pdf

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn