Modiwl IED-2053:
Engineering Team Project

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Computer Science and Electronic Engineering

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Iestyn Pierce

Amcanion cyffredinol

To tackle an industrially inspired group project. This will involve working in a team to identify a new product opportunity, putting the technical aspects of the project in the wider social and environmental context by studying the market, and health and safety aspects of the product. Development of presentation and project management skills will be pursued in a learning environment that is shaped to reproduce the time and financial constraints regulating real industry operation.

Cynnwys cwrs

• Frameworks for innovation and design, McKinney’s FIRE. User Centred Design. Design in the Toyota Production System.

• Compliance with codes and regulations (health and safety, international standards).

• Team creation and management through design, testing, finances and human resources divisions.

• Project management through utilization of tools such as Gantt charts, design reviews, product specifications, performance modeling and characterization.

• Earning project funding in a competitive environment by periodically presenting own teamwork before an investors board.

Cyswllt Canlyniad dysgu i Meini Prawf

  threshold

40%

good

60%

excellent

70%

Apply theoretical knowledge to the design of a new product.

All important project objectives attained. Almost all of the project objectives completed successfully. Some evidence of evaluation and reflection. All project objectives met and performance review to identify future improvements.

Exercise Presentational Skills in a broad range of contexts

Can prepare and present an adequate report and oral presentation. Can prepare and present a good report and oral presentation. Can prepare and present an excellent report and oral presentation.

Appreciate the wider social and environmental aspects of a new product

Some market, social and environmental aspects included in project report. Reasonable attention given to addressing the main social and environmental factors relevant to the project. Social and environmental concerns addressed early in the project and clearly influenced final design

Apply management frameworks to successfully complete a project.

Evidence of some management processes (e.g. minutes of meetings, design reviews) A reasonable range of management tools applied to monitor the project’s progress and achievements. Creative use of management to drive the project hard.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Presentation of initial ideas 10
Interim progress review: team presentation 10
Final team presentation and product demo 10
Group report 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Group Project

1 x 3 hour session per week for 24 weeks

72
Private study

Individual work in support of project objectives, progress meetings with team members. Preparing reports and presentations.

28

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Identify emerging technologies and technology trends;
 • Apply underpinning concepts and ideas of engineering;
 • Apply knowledge and understanding of the specialist cognate area of electronic engineering in an international context;
 • Apply knowledge and understanding of the specialist cognate area of computer systems engineering in an international context;
 • Apply knowledge and understanding of the specialist cognate area of computer systems for controlling complex systems;
 • Apply knowledge and understanding of the specialist cognate area of computer systems engineering in safety-critical areas;
 • Formulate and analyse requirements and practical constraints of products, processes and services, place them in an engineering context and manage their implementation;
 • Solve problems logically and systematically;
 • Systematically review factors affecting the implementation of a project, including safety and sustainability;
 • Plan, budget, organise and manage people and resources;
 • Agree objectives and work plans with individuals;
 • Appreciate the importance of designing products with due regard to good laboratory practice, health and safety considerations and ethical issues.
 • Access and synthesize information and literature sources;
 • Use both verbal and written communication skills to different target audiences;
 • Communicate proposals persuasively and respond positively to feedback;
 • Analyse and display data using appropriate methods and mathematical techniques;
 • Demonstrate familiarity with relevant subject specific and general computer software packages.
 • Demonstrate an awareness of current advances and contemporary approaches in the discipline and have strategies for keeping that awareness current;
 • Demonstrate an awareness of the need to work safely and comply within relevant legislative and regulatory frameworks;

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: