Cemlyn

Cost a hyd y cytundeb

2021-22

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 19 Medi 2021 – 09 Gorffennaf 2022 (Israddedigion) / 10 Medi 2022 (Ôl-raddedigion) 

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £5,734.43 (tua £137 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm ar gyfer israddedigion yn unig - £6,027.43 (tua £144 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe ar gyfer israddedigion yn unig - £6,571.57 (tua £157 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £8,329.57 (Israddedigion) / £10,120.57 (Ôl-raddedigion)  (tua £199 yr wythnos)
   

2020-21

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (Israddedigion) / 11 Medi 2021 (Ôl-raddedigion)

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £5,643.18 (tua £135 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm ar gyfer israddedigion yn unig - £5,933.25 (tua £142 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe ar gyfer israddedigion yn unig - £6,454.79 (tua £154 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £8,280.18 (Israddedigion) / £10,060.56 (Ôl-raddedigion)  (tua £195 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair.

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Cemlyn
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd yn y neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig ac mae'r fflatiau stiwdio yn y neuadd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.