Ffraw

Cost a hyd y cytundeb

2021-22

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

  • 19 Medi 2021 – 25 Mehefin 2022

Rhent

  • Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £5,460.43 (tua £137 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,739.43 (tua £144 yr wythnos)

2020-21

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

  • 20 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021

Rhent  

  • Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol £5,351.22 (tua £134 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,649.75 (tua £142 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math diweddaraf ym Mhentref Ffriddoedd.

Cyfleusterau Cegin yn Neuadd Adda, Pentref Ffriddoedd

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Ffraw
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?