Glyder

Cost a hyd y cytundeb

2021-22

Cyfnod gosod i ôl-raddedigion mewn llety hunanarlwyo

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

  • 19 Medi 2021 – 10 Medi 2022

Rhent 

  • Rhent ar gyfer ystafell cyffredinol - £5,848.57 (tua £115 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer stiwdio premiwm - £9,154.29 (tua £180 yr wythnos)

2020-21

Cyfnod gosod i ôl-raddedigion mewn llety hunanarlwyo

Hyd cytundeb: Tua 51 Wythnos

  • 20 Medi 2020 – 11 Medi 2021

Rhent 

  • Rhent ar gyfer ystafell cyffredinol - £5,681.76 (tua £112 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer stiwdio premiwm - £9,010.36 (tua £177 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math diweddaraf ym Mhentref Ffriddoedd.

A shared kitchen in Glyder halls of residence at Ffriddoedd Student Village

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin yn ein neuaddau steil gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Glyder
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?