Llanddwyn

Cost a hyd y cytundeb

2020-2021 

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

  • 20 Medi 2020 – 11 Medi 2021

Rhent  

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £6,828.08 tua £134 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £7,209.00 (tua £142 yr wythnos)

2019-2020

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

  • 15 Medi 2019 – 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer 2019-20 - £5,267.52 (tua £132 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,521.41 (tua £139 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Cyfleusterau Cegin yn Neuadd Adda, Pentref Ffriddoedd

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math diweddaraf ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Llanddwyn
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2020.