Fflatiau Stiwdio Pentref y Santes Fair

Cost a hyd y cytundeb

2020-21

Hyd Cytundeb israddedigion / ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb : Tua 42 Wythnos (israddedigion) / 51 Wythnos (ôl-raddedigion)
 • 20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (israddedigion) / 11 Medi 2021 (ôl-raddedigion)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i israddedigion - £6,976.33 (tua £167 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i ôl-raddedigion - £8,476.36 (tua £167 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i israddedigion - £7,415.83 (tua £177 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i ôl-raddedigion - £89,010.36 (tua £177 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i israddedigion - £7,902.21 (tua £189 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i ôl-raddedigion - £9,601.32 (tua £189 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Deluxe

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i israddedigion - £8,280.18 (tua £198 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i ôl-raddedigion - £10,060.56 (tua £198 yr wythnos)

2019-20

Hyd Cytundeb israddedigion

 • Hyd Cytundeb : Tua 42 Wythnos
 • 15 Medi 2019 – 04 Gorffennaf 2020

Hyd Cytundeb ôl-raddedigion 

 • Hyd Cytundeb : Tua 51 Wythnos
 • 15 Medi 2019 - 05 Medi 2020

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i israddedigion 2019/20 - £6,797.60 (tua £162 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i ôl-raddedigion 2019/20 - £8,259.20 (tua £162 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i israddedigion 2019/20 - £7,228.31 (tua £173 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i ôl-raddedigion 2019/20 - £8,782.52 (tua £173 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i israddedigion 2019/20 - £7,700.04 (tua £184 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i ôl-raddedigion 2019/20 - £9,355.68 (tua £184 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Deluxe

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i israddedigion 2019/20 - £8,171.77 (tua £195 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i ôl-raddedigion 2019/20 - £9,928.84 (tua £195 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch o gwmpas Pentref Santes Fair

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Cwad y Santes Fair
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r stiwdios yn y neuadd hon ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2020.