Ystafelloedd En-suite & Stiwdios Ffordd Tudno

Cost a hyd y cytundeb

2021-22

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 19 Medi 2021 – 09 Gorffennaf 2022 (Israddedigion) / 10 Medi 2022 (Ôl-raddedigion) 

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite - £5,643.18 (Israddedigion) / £6,856.56 (Ôl-raddedigion) (tua £137 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm - £6,027.43 (Israddedigion) (tua £144 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm - £6,362.29 (Israddedigion) / £7,730.29 (Ôl-raddedigion) (tua £152 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe - £6,571.57 (Israddedigion) / £7,984.57 (Ôl-raddedigion) (tua £157 yr wythnos) 

Ystafelloedd Stiwdio

 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer israddedigion - £7,534.29 (tua £180 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,154.29 (tua £180 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer israddedigion - £8,057.50 (tua £192.50 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,790.00 (tua £192.50 yr wythnos)

2020-21

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (Israddedigion) / 11 Medi 2021 (Ôl-raddedigion)

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite - £5,643.18 (Israddedigion) / £6,856.56 (Ôl-raddedigion) (tua £135 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm - £5,933.25 (Israddedigion) / £7,209.00 (Ôl-raddedigion) (tua £142 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm - £6,237.97 (Israddedigion) / £7,579.24 (Ôl-raddedigion) (tua £149 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe - £6,454.79 (Israddedigion) / £7,842.68 (Ôl-raddedigion) (tua £154 yr wythnos)

Ystafelloedd Stiwdio

 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer israddedigion - £7,415.83 (tua £177 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,010.36 (tua £177 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer israddedigion - £7,902.21 (tua £189 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,601.32 (tua £189 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair.

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Ffordd Tudno
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd en-suite a'r stiwdios yn y neuadd hon ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?