Myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth

Myfyrwyr Nyrsio sy'n astudio yn Wrecsam

Mae Wrecsam yn ddewis delfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno cael y profiad gorau o fyw'n fodern mewn tref groesawgar, gyda sawl parc, oriel ac amgueddfa.

Llofft myfyriwr yn Wrecsam

Mae gan y Brifysgol nifer o ystafelloedd yn Neuadd Snowdon yn Wrecsam. Mae'r llety o fewn pellter cerdded o ganol y dref a'r prif adeiladau'r Brifysgol.

Mae'r ystafelloedd yn cael eu trefnu mewn fflatiau o 6 ystafell gyda chegin i'w rannu. Mae'r holl ystafelloedd yn cynnwys ystafell gawod en-suite. Dylai myfyrwyr ddarparu eu dillad gwely, tywelion, potiau, sosbenni, cyllyll a ffyrc a llestri eu hunain. I gysylltu gyda'r rhyngrwyd gall wneud hyn drwy drefnu gyda'r Rheolwr Neuaddau.

Yn anffodus, oherwydd nifer cyfyngedig o ystafelloedd, ni allwn warantu lle mewn llety ar gampws Wrecsam.

Ymgeiswyr sydd wedi dewis Bangor fel eu dewis pendant, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost.  Ar ôl i chi dderbyn e-bost, gallwch wneud cais ar-lein.

Llety yn Wrecsam

Wrecsam Neuadd Snowdon

Hyd cytundeb: 19 Medi 2021 - 20 Awst 2022

Rhent ar gyfer 2021/22 - £4,304.17 (tua £90 yr wythnos)

  • pob bil
  • wi-fi
  • yswiriant
  • staff 24 awr
  • glanhau ardaloedd cymunedol yn wythnosol
  • holl waith cynnal a chadw

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?