Myfyrwyr Radiograffeg yn Wrecsam

Neuadd yn Wrecsam

Cost a hyd y cytundeb

Hyd y cytundeb: 20 Medi 2020 – 14 Awst 2021 

Rhent ar gyfer 2020/21 - £4,027.84 (tua £86 yr wythnos) yn cynnwys:

  • pob bil
  • wi-fi
  • yswiriant
  • staff 24 awr
  • glanhau ardaloedd cymunedol yn wythnosol
  • holl waith cynnal a chadw