Prif Adeilad y Celfyddydau

Hunaniaeth Brand Prifysgol Bangor

Mae brand y Brifysgol yn adlewyrchu ein dyheadau yn ogystal â'n treftadaeth. Yma fe welwch yr holl adnoddau sydd eu hangen ar fyfyrwyr, staff a phartneriaid i gynrychioli hunaniaeth graidd y Brifysgol yn gywir.

Canllawiau Brand

Canllawiau Brand Prifysgol Bangor

Mae ein Canllawiau Brand yn sicrhau bod y Brifysgol yn gyson wrth gymhwyso ei brand ar draws ystod o sianeli a deunyddiau. 

Logo Bangor

Logo Lliw Prifysgol Bangor

Mae logo Prifysgol Bangor wedi'i ddatblygu i'w ddefnyddio ar draws ein holl ddeunyddiau marchnata a chyfathrebu ar gyfer sianeli print a digidol. Cyn defnyddio ein logo, darllenwch ein canllawiau brand.

Mae ein logo ar gael mewn sawl fformat, gan gynnwys lliw, lliw gyda thestun gwyn, mono du a mono gwyn. Bydd fersiwn eps yn darparu'r canlyniadau gorau ac yn cael ei ddefnyddio gan ddylunwyr a chyflenwyr ar gyfer print.

Ar gyfer y we ac e-bost rydym yn argymell gif neu png. Ar gyfer defnydd mewnol, rydym yn awgrymu defnyddio jpeg.

Logo Du Prifysgol Bangor

Mae yna hefyd amrywiad defnydd cyfyngedig llorweddol. I gael yr amrywiad yma, defnyddiwch y manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Agorwch y doleni isod er mwyn gweld y logos, ac yna cliciwch gyda'r botwm dde er mwyn eu llwytho i lawr.

JPEG

EPS

PNG 

 

Templedi Powerpoint

Mae'r PowerPoint corfforaethol wedi'i ddiweddaru yn ein harddull newydd ac mae nifer o sleidiau templed i chi ddewis ohonynt.

Clawr Templed Powerpoint Llwyd

 

Llwyd

Clawr Templed Powerpoint Glas

 

Glas

Rhif Cofrestru Elusen

Fel elusen gofrestredig, mae'n ofynnol i'r Brifysgol o dan adran 39 y Ddeddf Elusennau 2011 i ddatgan ar amryw o ddogfennau swyddogol bod yr elusen yn elusen gofrestredig. Mae'n rhaid i'r datganiad ymddangos yn y dogfennau canlynol:

  • hysbysiadau;
  • hysbysebion;
  • deunyddiau ar wefannau; ac
  • dogfennau eraill a gyhoeddir gan neu ar ran elusen sy'n ceisio darbwyllo'r darllenydd i roi arian neu eiddo i'r elusen.

Dylai pob dogfen swyddogol gynnwys y datganiad: Elusen Gofrestredig: Rhif 1141565 / Registered Charity: No. 1141565

Cysylltu

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â'n brand nad yw'n cael ei ateb yma, e-bostiwch Laura Coulthard.