Pori Ein Cyrsiau

Mynediad yn 2023

Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad:Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
  • Cod UCAS H118
  • Cymhwyster BSc (Anrh)
  • Hyd 3 blynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?