Pori Ein Cyrsiau

Mynediad yn 2023
Nyrsio (Nyrsio Oedolion) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2023/24* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B741
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Plant BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B732
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Anabledd Dysgu BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B763
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Iechyd Meddwl BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2023/24* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B762
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Bydwreigiaeth BM (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2023/24* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B720
 • Cymhwyster BM (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Iechyd Meddwl (Dysgu o Bell)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B769
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Iechyd Meddwl (Llwybr Dysgu Gwasgaredig i fyfyrwyr ym Mhowys) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B770
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Oedolion (Dysgu o Bell)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B743
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Oedolion (Llwybr Dysgu Gwasgaredig i Fyfyrwyr ym Mhowys) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Mawrth 2022/23* & Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B744
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Nyrsio Plant (Dysgu o Bell) BN (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B734
 • Cymhwyster BN (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Mynediad yn 2023
Radiograffeg Diagnostig BSc (Anrh)

Gradd Israddedig

Mynediad: Medi 2023/24*

 • Cod UCAS B821
 • Cymhwyster BSc (Anrh)
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?