Students learning on Wrexham Campus

Wythnos Groeso: Ysgol Gwyddorau Iechyd - Radiograffeg Ddiagnostig

Dyma amserlen eich Wythnos Groeso, sy'n cynnwys digwyddiadau sy’n ymwneud â’ch Ysgol/Cwrs Academaidd a digwyddiadau canolog sy’n agored i bob myfyriwr.

Sylwch y gall y digwyddiadau newid, felly cadwch lygad am ddiweddariadau neu ychwanegiadau newydd.

Côd lliw eich amserlen

I wneud pethau'n haws, rydym wedi creu côd lliw i'ch helpu chi ddeall eich amserlen ddigwyddiadau.

Coch= Digwyddiad gorfodol wedi ei drefnu gan y Brifysgol.

Melyn = Digwyddiad ysgol/pwnc 

Llun = Digwyddiad cymdeithasol

Sylwch y bydd myfyrwyr Wrecsam yn mynd ar fws i Fangor ddydd Llun. Bydd y bws yn gadael campws Wrecsam am 8.30yb.

Ar ddydd Gwener - paratoi at ddechrau'ch cwrs

Darllenwch eich llawlyfr rhaglen. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â sut i gael mynediad at y systemau TG a'u defnyddio. Gweld eich modiwlau ar Blackboard a pharatoi ar gyfer darlithoedd.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

SGWRSIWCH EFO'N MYFYRWYR 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus y pwnc hwn ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio'r pwnc hwn ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai'r pwnc hwn ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Sgwrsiwch gyda darlithydd

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?