Woman looks to the right with mountain backdrop

Tropical Forests and Climate Change: Why any solution to climate change must include tropical forest conservation and why it is so difficult to achieve Darlith gyhoeddus ar-lein gan Julia P. G. Jones Athro Gwyddor Cadwraeth, Prifysgol Bangor Cyflwynir ar y cyd gyda Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai.

 Bydd Julia P. G. Jones, Athro Gwyddor Cadwraeth yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol, yn rhoi darlith gyhoeddus ar-lein Ddydd Mercher, 24 Mawrth am 5pm, dan arweiniad yr Is-Ganghellor, yr Athro Iwan Davies.