Canolfan DSP yn mynychu cynhadledd Connection Britain yn Llundain

Cynrychiolodd Dr Grahame Guilford, Rheolwr Ymelwa ar Dechnoleg, y Ganolfan DSP yn Connect Britain yr wythnos hon. Yn cael ei gynnal ar 20-21 Medi 2023 yn Llundain, mae Connected Britain yn ddigwyddiad mawr sy’n dod â busnesau ac arweinwyr ar draws y sector digidol, yn ogystal â chyrff y llywodraeth, ynghyd am ddau ddiwrnod o ddysgu a rhwydweithio.

Roedd cyflwyniadau’r diwydiant a’r llywodraeth yn ymdrin â phynciau gan gynnwys gofal iechyd cysylltiedig, polisi’r llywodraeth, a’r rôl sydd gan lywodraeth a chyrff diwydiant i’w chwarae wrth fynd i’r afael â gagendor digidol y DU. Uchafbwynt allweddol oedd digwyddiad panel yn canolbwyntio ar sut mae prifysgolion y DU yn creu gweledigaeth o fri rhyngwladol ar gyfer dyfodol 6G, a phlymio’n ddwfn i’r rhaglenni ymchwil sy’n digwydd heddiw ar draws diwydiant a’r byd academaidd.

Roedd yn gyfle gwerthfawr i chwilio am gyfleoedd newydd gydag ystod eang o randdeiliaid o fewn y farchnad cysylltedd, ac i ehangu ein hecosystem sydd eisoes yn ymestyn o bolisi strategol, seilwaith a rhwydweithiau, hyd at achosion defnydd defnyddwyr terfynol arloesol.

Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar gael yma.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?