marc cwestiwn

Cwestiynau Cyffredin

 

Wrth gwrs. Mae cymorth pwrpasol ar gael trwy'r ddesg gymorth (cat-helpdesk@bangor.ac.uk) ac mae gennym ni hefyd gefnogaeth ail linell trwy G7 (cwmni arbenigol U4ERP pwrpasol).

Mae gennym hefyd lawer o nodiadau canllaw ar gael.

Mae'n ofynnol i staff neu weithwyr achlysurol e-bostio'r wybodaeth ganlynol o'r gyflogres:

  • Rhif Cyflogres (neu gyfeirnod gweithiwr achlysurol C0xxxx)
  • Enw llawn
  • Cyfeiriad
  • Dyddiad Geni
  • Rhif YG
  • Copi o Drwydded Yrru neu Basbort
  • Manylion Banc Newydd (Cod Didoli/Rhif Cyfrif)

Yn dilyn cadarnhad pellach gan dîm y gyflogres o'r wybodaeth uchod bydd y manylion banc yn cael eu newid.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?