Yr Is-Ganghellor

Yr Athro Iwan Davies

Yr Athro Iwan Davies

  Is-Ganghellor

  i.r.davies@bangor.ac.uk

  Prifysgol Bangor

Yr Athro Iwan Davies, a benodwyd yn ddiweddar, yw wythfed Is-ganghellor y brifysgol a sefydlwyd 135 o flynyddoedd yn ôl.  Mae'r Athro Davies yn awdurdod blaenllaw ar Gyfraith Fasnachol Ryngwladol ac mae wedi cyhoeddi'n helaeth ym maes cyllid asedau, eiddo deallusol a chyfraith eiddo personol. 

Mae ganddo raddau o brifysgolion Aberystwyth, Caergrawnt a Chaerdydd ac mae'n fargyfreithiwr ar ôl cael gwahoddiad a'i dderbyn i'r Bar am ysgolheictod academaidd o fri ym maes y gyfraith.  Hefyd mae'n Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Daliodd Yr Athro Davies Gadair Syr Julian Hodge ac ef oedd Pennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei gyfnod ef wrth y llyw cyflawnodd Ysgol y Gyfraith ei chynnydd mwyaf mewn perfformiad ymchwil yn REF 2008. Wedi hynny daeth yn Uwch Ddirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe gyda chyfrifoldeb am ryngwladoli, datblygu strategol, adnoddau ac ystadau yn ogystal â materion allanol. 

Ar hyn o bryd mae'r Athro Davies yn Gadeirydd Global Welsh ac mae'n nodedig ym maes rhyngwladoli, ar ôl datblygu mentrau a phartneriaethau llwyddiannus ledled y byd. Mae ganddo nifer o swyddi Athro gwadd yn ogystal â phenodiadau rhyngwladol eraill. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?