Borth

Cost a hyd y cytundeb

2024-25

Rhent 

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety

Hyd cytundeb : tua 42 wythnos

22 Medi 2024 – 12 Gorffennaf 2025

Rhent ar gyfer ystafell cyffredin - £4,143.86 (tua £99 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr nyrsio

Hyd Cytundeb: 48 wythnos 

22 Medi 2024 – 23 Awst 2025

Rent ar gyfer stafell cyffredin - £4,737.86 (tua £99 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth

Hyd cytundeb: 51 wythnos

22 Medi 2024 – 13 Medi 2025

Rhent ar gyfer ystafell cyffredin - £5,034.86 (tua £99 yr wythnos)

2023-24

Rhent 

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety

Hyd cytundeb: tua 40 wythnos

17 Medi 2022 – 22 Mehefin 2023

Rhent ar gyfer ystafell cyffredin - £4,143.86 (tua £99 yr wythnos) 

Cyfnod gosod i ôl-raddedigion Mis Ionawr

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

17 Ionawr 2024 – 11 Ionawr 2025

Rhent ar gyfer ystafell cyffredin - £4885.70 (tua £95 yr wythnos) Pris arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n cychwyn yn Ionawr yn unig

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr nyrsio

Hyd Cytundeb: 48 wythnos 

17 Medi 2023 – 17 Awst 2024

Rent ar gyfer ystafell cyffredin - £5,838.57 (tua £122 yr wythnos)

Cyfnod gosod ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth

Hyd cytundeb: 51 wythnos

17 Medi 2023 – 07 Medi 2024

Rhent ar gyfer ystafell cyffredin - £6,204.57 (tua £122 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

A shared kitchen in Glyder halls of residence at Ffriddoedd Student Village

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin yn ein neuaddau steil gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith Neuadd Borth

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Borth
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?