Cefn y Coed

Cost a hyd y cytundeb

2022-23

Cyfnod gosod i israddedigion a ôl-raddedigion

  • Hyd cytundeb: Tua 40 Wythnos
  • 18 Medi 2022 – 24 Mehefin 2023

Rhent 

  • Rhent ar gyfer 2022/23 - £4,663.29 (tua £117 yr wythnos)

2021-2022

Cyfnod gosod i israddedigion a ôl-raddedigion mewn llety hunanarlwyo 

  • Hyd cytundeb: Tua 40 Wythnos (Israddedigion)  / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
  • 19 Medi 2021 – 25 Mehefin 2022 (Israddedigion) 
  • 19 Medi 2021 - 10 Medi 2022 (Ôl-raddedigion)

Rhent 

  • Rhent i Israddedigion - £4,583.57 (tua £115 yr wythnos)
  • Rhent i Ôl-raddedigion - £5,848.57 (tua £115 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

A shared kitchen in Glyder halls of residence at Ffriddoedd Student Village

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin yn ein neuaddau steil gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Cefn y Coed
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2022.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?