Cefn y Coed

Cost a hyd y cytundeb

2024-25

Cyfnod gosod i israddedigion a ôl-raddedigion  

Hyd cytundeb: Tua 42 Wythnos / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)

22 Medi 2024 – 12 Gorffennaf 2025) / 13 Medi 2025 (Ôl-raddedigion)

Rhent 

Rhent i israddedigion - £4,143.86 (tua £99 yr wythnos)

Rhent i Ôl-raddedigion - £5,034.86 (tua £99 yr wythnos)

2023-34

Cyfnod gosod i israddedigion a ôl-raddedigion  

Hyd cytundeb: Tua 40 Wythnos / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)

17 Medi 2023 – 22 Mehefin 2024 / 13 Medi 2025 (Ôl-radedigion)

Rhent 

Rhent i israddedigion - £4,862.57 (tua £122 yr wythnos)

Rhent i Ôl-raddedigion - £6,204.57 (tua £122 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

A shared kitchen in Glyder halls of residence at Ffriddoedd Student Village

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin yn ein neuaddau steil gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Cefn y Coed
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?