Crafnant

Cost a hyd y cytundeb

2023-2024

Cyfnod gosod i is-raddedigion

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

  • 17 Medi 2022 – 07 Medi 2024

Rhent

  • Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £7,425.14 (tua £146 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £7,908.292 (tua £155.50 yr wythnos)
     

2022-23

Cyfnod gosod i is-raddedigion

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

  • 18 Medi 2022 – 09 Medi 2023

Rhent 

  • Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £7,170.86 (tua £141 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £7,526.86 (tua £148 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math diweddaraf ym Mhentref Ffriddoedd.

Cyfleusterau Cegin yn Neuadd Adda, Pentref Ffriddoedd

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Crafnant
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?