Cybi

Cost a hyd y cytundeb

2022-23

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
  18 Medi 2022 – 08 Gorffennaf 2023 (Israddedigion) / 09 Medi 2023 (Ôl-raddedigion)

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £5,901.86 (tua £141 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £8,371.43 (Israddedigion) / £10,171.43 (Ôl-raddedigion) (tua £200 yr wythnos)

2021-22

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 19 Medi 2021 – 09 Gorffennaf 2022 (Israddedigion) / 10 Medi 2022 (Ôl-raddedigion) 

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £5,734.43 (tua £137 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £8,329.57 (Israddedigion) / £10,120.57 (Ôl-raddedigion)  (tua £199 yr wythnos)
   

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair.

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Cybi
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd en-suite yn y neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig ac mae'r fflatiau stiwdio yn y neuadd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?