Cybi

Cost a hyd y cytundeb

2024-25

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
22 Medi 2024 – 12 Gorffennaf 2024 (Israddedigion) / 13 Medi 2025 (Ôl-raddedigion)

Rhent

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £6,487.86 (tua £155 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £9,627.14 (Israddedigion) / £11,697.14 (Ôl-raddedigion) (tua £230 yr wythnos)

2023-24

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
17 Medi 2023 – 06 Gorffennaf 2024 (Israddedigion) / 07 Medi 2023 (Ôl-raddedigion) 

Rhent

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £6,111.14 (tua £146 yr wythnos) 

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £8,999.29 (Israddedigion) / £10,934.29 (Ôl-raddedigion) (tua £215 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair.

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Cybi
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd en-suite yn y neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig ac mae'r fflatiau stiwdio yn y neuadd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?