Glyder

Cost a hyd y cytundeb

2023-2024

17 Medi 2023 – 22 Mehefin 2024 (Israddedigion)

Rhent i israddedigion

  • Rhent ar gyfer ystafell cyffredinol - £4,862.57 (tua £122 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer stiwdio premiwm - £7,772.14  (tua £195 yr wythnos)

2022-23

18 Medi 2022 – 24 Mehefin 2023 (Israddedigion) / 09 Medi 2023 (Ôl-raddedig)

Rhent i israddedigion

  • Rhent ar gyfer ystafell cyffredinol - £4,663.29 (tua £117 yr wythnos)

Rhent i ôl-raddedigion

  • Rhent ar gyfer ystafell cyffredinol - £5,950.29 (tua £117 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer stiwdio premiwm - £9,408.57 (tua £185 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

A shared kitchen in Glyder halls of residence at Ffriddoedd Student Village

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin yn ein neuaddau steil gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Glyder
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?