John Morris-Jones

Cost a hyd y cytundeb

2024-25

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 42 Wythnos

22 Medi 2024 – 12 Gorffennaf 2025

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredin - £4,143.86 (tua £99 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £4,143.86 (tua £99 yr wythnos)

2023-24

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

17 Medi 2023 – 22 Mehefin 2024

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredin - £5,301.00 (tua £133 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,659.71 (tua £142 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Ffriddoedd.

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol o'r math gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

A shared kitchen in Glyder halls of residence at Ffriddoedd Student Village

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely a chegin yn ein neuaddau steil gwreiddiol ym Mhentref Ffriddoedd.

Fideo: Taith o amgylch ein Llety

Cyfeiriad

Neuadd John Morris-Jones 
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GF

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?