Tai Tref Ffordd Tudno

Cost a hyd y cytundeb

2022-23

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

  • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
  • 18 Medi 2022 – 08 Gorffennaf 2023 (Israddedigion) / 09 Medi 2023 (Ôl-raddedigion)

Rhent

  • Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer israddedigion - £4,311.29 (tua £103 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer ôl-raddedigion - £5,238.29 (tua £103 yr wythnos)

2021-22

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

  • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
  • 19 Medi 2021 – 09 Gorffennaf 2022 (Israddedigion) / 10 Medi 2022 (Ôl-raddedigion)

Rhent

  • Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer israddedigion - £4,195.76 (tua £100 yr wythnos)
  • Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer ôl-raddedigion - £5,097.92 (tua £100 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch o gwmpas Pentref Santes Fair

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Ffordd Tudno
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd yn y neuadd hon ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2021.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?