Tai Tref Ffordd Tudno

Cost a hyd y cytundeb

2024-25

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
22 Medi 2024 – 12 Gorffennaf 2025 (Israddedigion) / 13 Medi 2025 (Ôl-raddedigion)

Rhent

Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer israddedigion sydd yn ddychwelid - £4,436.86 (tua £106 yr wythnos, wedi ei rhewi at prîs 23/24)

Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer ôl-raddedigion - £5,390.86 (tua £106 per week)

2023-24

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
17 Medi 2023 – 06 Gorffennaf 2024 (Israddedigion) / 07 Medi 2024 (Ôl-raddedigion)

Rhent

Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer israddedigion sydd yn ddychwelid- £4,436.86 (approx. £106 yr wythnos)

Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer ôl-raddedigion - £5,390.86 (approx. £106 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch o gwmpas Pentref Santes Fair

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Ffordd Tudno
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd yn y neuadd hon ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?