Ystafelloedd En-suite & Stiwdios Ffordd Tudno

Cost a hyd y cytundeb

2023-24

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 17 Medi 2023 – 06 Gorffennaf 2024 (Israddedigion) / 07 Medi 2024 (Ôl-raddedigion) 

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite - £6,111.14 (Israddedigion) / £7,425.14 (Ôl-raddedigion) (tua £146 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm - £6,508.79 (Israddedigion) (tua £155.50 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm - £6,864.57 (Israddedigion) / £8,340.57 (Ôl-raddedigion) (tua £164 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe - £7,052.93 (Israddedigion) / £8,569.43 (Ôl-raddedigion) (tua £168.50 yr wythnos) 

Ystafelloedd Stiwdio

 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer israddedigion - £8,162.14 (tua £195 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,917.14 (tua £195 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer israddedigion - £8,580.71 (tua £205 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £10,425.71 (tua £205 yr wythnos)
   

2022-23

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

 • Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)
 • 18 Medi 2023 – 08 Gorffennaf 2023 (Israddedigion) / 09 Medi 2023 (Ôl-raddedigion)

Rhent

 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite - £5,901.86 (Israddedigion) / £7,170.86 (Ôl-raddedigion) (tua £141 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite premiwm - £6,194.86 (Israddedigion) (tua £148 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite uwch bremiwm - £6,487.86 (Israddedigion) / £7,882.86 (Ôl-raddedigion) (tua £155 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe - £6,697.14 (Israddedigion) / £8,137.14 (Ôl-raddedigion) (tua £160 yr wythnos)

Ystafelloedd Stiwdio

 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer israddedigion - £7,743.57 (tua £185 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios premiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £9,408.57 (tua £185 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer israddedigion - £8,287.71 (tua £198 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer stiwdios uwch bremiwm ar gyfer ôl-raddedigion - £10,069.71 (tua £198 yr wythnos)

Cipolwg ar ein llety

Edrychwch tu mewn i fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair

Oriel Lluniau

Mae'r lluniau yn yr oriel yn dynodi fflat nodweddiadol ym Mhentref Santes Fair.

Tu fewn i un o'r fflatiau myfyrwyr ym mhentref y Santes Fair

Dewch ar daith 360

Edrychwch ar deithiau 360 o ystafelloedd gwely, ceginau, stiwdios a Thai Tref ym Mhentref Santes Fair.

Taith o amgylch ein neuaddau preswyl

Cyfeiriad

Ffordd Tudno
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Mae'r ystafelloedd en-suite a'r stiwdios yn y neuadd hon ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas.

Gweler y Map Lleoliad.

Nodwch

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd ar unrhyw bryd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?