Pentref Santes Fair

Cegin mewn fflat yn Santes Fair

Teithiau 360

Edrychwch ar ein teithiau 360 o'n llety yn Ffriddoedd a Santes Fair, yn cynnwys ystafelloedd gwely a cheginau. 

Neuaddau yn Santes Fair

Mae ein llety oll yn hunanarlwyo. Cliciwch ar enwau'r neuaddau isod am fwy o fanylion, yn cynnwys fideos a rhithdeithiau o'r cyfleusterau, hyd gytundebau a phrisiau.

 • Cemlyn - 86 ystafell en-suite a phum stiwdio
 • Cybi - 84 ystafell en-suite a phum stiwdio
 • Penmon  - 84 ystafell en-suite a phum stiwdio
 • Ffordd Tudno - 114 ystafell en-suite ac 15 stiwdio.
 • Cwad y Santes Fair -  Cymysgedd o ystafelloedd en-suite a stiwdios. Mae'r ystafelloedd en-suite ar gael i fyfyrwyr israddedig yn unig, ac mae'r stiwdios ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Stiwdios

 • Mae pedwar math gwahanol o stiwdios ar gael; safonol, premiwm, uwch bremiwm a deluxe. Mae gan bob stiwdio ystafell wely en-suite a chegin fach breifat.

Tai Tref

 • Tai Tref Tudno  - 124 ystafell wely, gydag ystafelloedd molchi i'w rhannu rhwng dau fyfyriwr.

Llety fforddiadwy

 • Bryn Eithin ywr opsiwn llety fforddiadwy . Bydd y llety is hwn mewn neuadd breswyl gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi a rennir.

 

Fideo: Taith tywys o amgylch ein neuaddau

Nodwch

Nodwch fod y prisiau yn y fideo uchod yn gywir Awst 2020 - gwiriwch ein tudalennau gwe am y prisiau diweddaraf. 

Beth sydd gerllaw?

Mae'n hawdd cyrraedd y rhan fwyaf o lefydd ym Mangor o Santes Fair. Gallwch gerdded i brif adeiladau'r Brifysgol, siopau, bariau, bwytai ac archfarchnadoedd.

Defnyddiwch ein map campws i weld lle mae adeiladau'r Brifysgol, ac edrychwch ar ein canllaw isod.

(* Mae'r holl amseroedd cerdded yn rhai bras)

Y Brifysgol

 • Prif Adeilad y Brifysgol - taith gerdded 15 munud (Bangor Uchaf)
 • Adeiladau'r Celfyddydau - taith gerdded 15 munud (Bangor Uchaf)
 • Llyfrgell y Celfyddydau - taith gerdded 15 munud (Bangor Uchaf)
 • Gwyddorau Gofal Iechyd - taith gerdded 15 munud (Fron Heulog, Bangor Uchaf)
 • Adeiladau Gwyddoniaeth - taith gerdded 10 munud (Deiniol Road, canol y ddinas)
 • Llyfrgell Wyddoniaeth - taith gerdded 10 munud (Deiniol Road)
 • Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig - taith gerdded 15 munud (Dean Street, canol y ddinas)
 • Ysgol Fusnes - taith gerdded 15 munud (Bangor Uchaf)
 • Gwyddorau Eigion - taith gerdded 50 munud (Porthaethwy)

Archfarchnadoedd

 • Morrisons - taith gerdded 15 munud (Bangor Uchaf)
 • Asda - taith gerdded 10 munud (canol y ddinas)
 • Aldi - taith gerdded 15 munud (canol y ddinas)
 • Lidl - taith gerdded 10 munud (canol y ddinas)
 • M&S - taith gerdded 15 munud (canol y ddinas)
 • Iceland - taith gerdded 10 munud (canol y ddinas)
 • Farmfoods - taith gerdded 30 munud (Ffordd Caernarfon)
 • Tesco - taith gerdded 45 munud (Ffordd Caernarfon)
 • Waitrose - taith gerdded 1 awr (Porthaethwy)

Siopau

 • Stryd Fawr - taith gerdded 10 munud (canol y ddinas)
 • Siopau y tu allan i'r dref - taith gerdded 30 munud (Ffordd Caernarfon)

Bariau a chlybiau

 • Bar Uno - taith gerdded 20 munud (Pentref Ffriddoedd)
 • Academi - taith gerdded 10 munud (canol y ddinas)
 • Mae bariau, tafarndai a chlybiau eraill wedi'u lleoli ledled Bangor, ym Mangor Uchaf a chanol y ddinas

Campfa, chwaraeon a ffitrwydd

 • Ystafell ffitrwydd St Mary’s - ar y safle
 • Canolfan chwaraeon Canolfan Brailsford - taith gerdded 20 munud (ar y safle ym Mhentref Ffriddoedd)
 • Caeau chwarae Treborth - taith gerdded 50 munud (wedi'i lleoli wrth ymyl Pont Menai)

Caffis

 • Siop a chaffi Barlows - ar y safle
 • Bar Uno - taith gerdded 20 munud (ar y safle ym Mhentref Ffriddoedd)
 • Caffi Cegin - taith gerdded 10 munud (Pontio, canol y ddinas)
 • Caffi Teras - taith gerdded 15 munud (Prif Adeilad y Brifysgol, Bangor Uchaf)
 • Mae caffis lleol wedi'u lleoli ledled Bangor ym Mangor Uchaf a chanol y ddinas ac ym Mhorthaethwy

Bwytai a siopau prydau cludo

 • Taith gerdded 10 munud, yng nghanol y ddinas
 • Taith gerdded 20 munud, ym Mangor Uchaf
 • Taith gerdded 30 munud, Ffordd Caernarfon
 • Taith gerdded 45 munud, ym Mhorthaethwy

Trafnidiaeth

 • Safle bws - taith gerdded 10 munud
 • Gorsaf Drenau - taith gerdded 10 munud
 • Safle Tacsi - taith gerdded 10 munud, yng nghanol y ddinas neu orsaf reilffordd

Gofal Iechyd

 • Meddygfa - 15 munud ar droed, ger canol y ddinas
 • Fferyllfa - taith gerdded 10 munud, yng nghanol y ddinas
 • Ysbyty - taith gerdded 45 munud

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?