Coed Baobab gyda'u boncyffion mawr hir nodedig a'u canghennau a'u dail ar y brig.

Ymchwil newydd yn arwain at alwad frys gan wyddonwyr i warchod bioamrywiaeth unigryw Madagascar, cyn ei bod hi'n rhy hwyr

●    Arbenigwyr yn adolygu cyflwr presennol bioamrywiaeth ym Madagascar ac yn taflu goleuni ar ddyfodol yr ynys
●    Ni welir 82% o blanhigion Madagascar a 90% o fertebratau yn unman arall ar y ddaear
●    Bu dros 50 o sefydliadau byd-eang yn cydweithio ar ddau bapur a gyhoeddwyd yn Science
●    Mae astudiaethau'n tynnu sylw at yr angen brys am gadwraeth gydweithredol seiliedig ar wyddoniaeth sy'n integreiddio anghenion cymunedau lleol 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?