corals  ar wely'r mor ac ychydig o bysgod mawr i'w weld ond ddim yn glir

Posibilrwydd y bydd angen newid damcaniaethau am fyd natur i adlewyrchu’r effaith ddynol


Mae ymchwil newydd, a adroddwyd yn Nature Ecology & Evolution, (25 Medi 2023) am y tro cyntaf wedi dilysu ar raddfa fawr, un o'r damcaniaethau sydd wedi bod yn sail i ecoleg ers dros hanner canrif. Wrth wneud hynny, mae’r canfyddiadau’n codi cwestiynau pellach ynghylch a ddylid diwygio modelau i ddangos effeithiau dynol ar systemau naturiol.
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?