Person with sea in the background

Gwyddonwyr gwyddorau'r eigion yn defnyddio system fapio gwely'r môr i helpu i leoli fferm wynt enfawr

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o baratoi'r ffordd i adeiladu un o ffermydd gwynt mwyaf y byd oddi ar arfordir gogledd Cymru.