A big oak tree in leaf againts a blue sky

Lansio project arloesol i ddiogelu ein coed derw eiconig

Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi cynnydd mewn afiechydon sy'n effeithio ar ein coed derw eiconig, ond bydd project arloesol yn ymchwilio i gyfraniad microbau buddiol at ymladd afiechydon sy'n effeithio ar ein coed derw brodorol.