Arweinwyr Cyfoed a myfyrwyr newydd ar y traeth yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Wythnos Groeso

Wythnos Groeso: Ysgol Gwyddorau Naturiol - Myfyrwyr Ôl-raddedig Trwy Addysgu

Dydd Gwener 16/09/2022

Dydd Sadwrn 17/09/2022

Dydd Sul 18/09/2022

Dydd Llun 19/09/2022

Dydd Mawrth 20/09/2022

Dydd Mercher 21/09/2022

Os ydych yn mynd ar waith maes, dylech fod wedi cwblhau eich ffurflen feddygol. Gaiff hyn ei drafod yn eich cyfarfodydd penodol i’ch gradd ar brynhawn Llun. Os nad ydych wedi cwblhau’r ffurflen, cysyllter â Siobhan Jones.

Dydd Iau 22/09/2022

Os ydych yn mynd ar waith maes, dylech fod wedi cwblhau eich ffurflen feddygol. Gaiff hyn ei drafod yn eich cyfarfodydd penodol i’ch gradd ar brynhawn Llun. Os nad ydych wedi cwblhau’r ffurflen, cysyllter â Siobhan Jones.

Dydd Gwener 23/09/2022

●  Gwaith maes

Carfanau ar waith maes heddiw yn cynnwys:


All Forestry degrees

Bus leaves Pontio at 9am for Gwydyr forest

Conservation and Land Management (including Transfor-M Conservation and Land
Management students), SUFONAMA (Degree coordinator:  Dr Paul Cross)

Bus leaves Pontio at 10am for Llyn Crafnant

Environment and Business Management (Degree coordinator: Dr Paula Roberts)

Bus leaves Pontio at 11:45am for Llyn Padarn

Gwiriwch leoliad Pontio ar Fap y Campws.

Os ydych yn mynd ar waith maes, dylech fod wedi cwblhau eich ffurflen feddygol. Gaiff hyn ei drafod yn eich cyfarfodydd penodol i’ch gradd ar brynhawn Llun. Os nad ydych wedi cwblhau’r ffurflen, cysyllter â Siobhan Jones.

Dydd Sadwrn 24/09/2022

Dydd Sul 25/09/2022

Unrhyw gwestiynau?

Os ydych yn methu sesiwn mewn -person , gaiff  y rhain eu recordio ac mi fedrwch ddal i fyny trwy fynd I Blackboard.

Unrhyw gwestiynau , problemau neu  faterion i’w trafod, cysyllter â

Sian Pierce (Cydlynydd Wythnos Groeso) s.pierce@bangor.ac.uk

Rebecca Jones Rebecca.Jones@bangor.ac.uk

Siobhan Jones Siobhan.jones@bangor.ac.uk

Nicky Wallis N.Wallis@bangor.ac.uk

Bethan Greer (Prif Arweinydd Cyfoed) bsu6c4@bangor.ac.uk

Storm Borum (Arweinydd Cyfoed Uwch) stb20vcz@bangor.ac.uk

Mewn achos o argyfywng: 07526173812

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?