Maggie Hoerger

Enw
Maggie Hoerger
Swydd
Uwch-ddarlithydd (Dysgu ag Ymchwil)
E-bost
m.hoerger@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383899
Lleoliad
Eifionydd
Mae Marguerite (Maggie) Hoerger yn Uwch Ddarlithydd (Addysgu ac Ymchwil) yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol. Graddiodd â BA magna cum laude mewn Seicoleg o Brifysgol Cornell yn 1996. Aeth ymlaen i weithio gydag ysgolion yn ardal Boston i gyflwyno ymyriad cynnar i blant ifanc gydag anhwylderau sbectrwm awtistiaeth (ASD) ac anableddau dysgu eraill.

Symudodd Maggie i Fangor yn 2000, a chwblhau ei PhD yn 2003 ar bwnc hunanreolaeth mewn plant gydag ADHD. Yn 2004 roedd ymysg yr ymarferwyr cyntaf yn Ewrop i gymhwyso fel Dadansoddwr Ymddygiad a Ardystiwyd gan y Bwrdd (BCBA). Penderfynodd Maggie a'i theulu aros yng Ngogledd Cymru ac ar ôl graddio dechreuodd ddarlithio yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor ar Ddadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad.

Bu'n ymgynghorydd hefyd i awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru a Lloegr i sefydlu ymyriadau addysgu ac ymddygiadol i blant ifanc gydag anghenion addysgol arbennig. Mae ei phrif ddiddordebau ymchwil ym maes cynllunio a gwerthuso ymyriadau addysgu ac ymddygiadol ar sail tystiolaeth i'w defnyddio mewn ysgolion anghenion arbennig wedi eu cynnal.

Mae Maggie yn cydweithio gydag ysgolion i addasu technolegau sy'n seiliedig ar ddadansoddiad ymddygiad mewn ffordd sy'n fforddiadwy ac yn gyson â diwylliant pob ysgol. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth mewn cyfnodolion a adolygir gan gydweithwyr gan ddangos bod plant sy'n cymryd rhan yn y rhaglenni hyn yn dod ymlaen yn sylweddol ar fesuryddion o sgiliau academaidd, ymddygiadau ymaddasol a chyfathrebu. Mae ei gwaith wedi cael ei gydnabod fel "Ymarfer Gorau" gan Estyn ac fel "Maes Cryfder" gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol. Mae ar hyn o bryd yn cynnal project ymchwil ar raddfa fawr i bennu a all cwricwlwm blynyddoedd cynnar yn seiliedig ar ddadansoddi ymddygiad wella deilliannau i blant ag anghenion arbennig mewn ysgolion ar draws Cymru a Lloegr.

Mae gan Maggie benodiadau deuol yn yr Ysgolion Addysg a Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Addysgu

Gwobrau Addysgu:

2015: Cymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol Bangor
2014: Enwebwyd a chyrhaeddodd restr fer "Athro/Athrawes y Flwyddyn" y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr
2013: Enwebwyd a chyrhaeddodd restr fer "Athro/Athrawes y Flwyddyn" y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Grwpiau Ymchwil

Cynhwysiant/Anghenion Addysgol Arbennig

Newid Ymddygiad mewn Ysgolion

Cyhoeddiadau


*Pritchard, D. Hoerger, M.L., Penney, H., Eiri, L., Hellawell. L., Fothergill. S., a Mace, F.C. (2015) Training Staff to Avoid Problem Behaviour Related to Restricting Access to Preferred Activities. Behaviour Analysis is Practice. DOI 10.1007/s40617-015-0061-4

*Foran, D., Hoerger, M.L., Philpott, H., Walker-Jones, E.W., Hughes, J.C., a Morgan, J. (2015). Using Applied Behaviour Analysis as Standard Practice in a UK Special Needs School. British Journal of Special Education, 02/2015; DOI: 10.1111/1467-8578.12088.

*Pritchard, D., Hoerger, M.L., a Mace, F.C. (2014). Treatment Relapse and Behavioral Momentum. Journal of Applied Behavior Analysis. 47(4), 814-833.

*Pritchard, D., Hoerger, M.L., Mace, F.C., Penney, H. Harris, B. (2014). Clinical translation of animal models of treatment relapse. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 101(3), 442-9.

*Pritchard, D., Hoerger, M.L., Dyer, T., Graham, N., Penney, H., a Mace, F.C. (2013) Sodium valproate withdrawal correlates with reduced aggression. British Journal of Learning Disabilities, 1, 1-6.

*Pritchard, D., Hoerger, M.L., Iken, A., Kochy, J., Penney, P., Thomas, K. (2011). An Evaluation of Three Methods of Denying Access to Computers to a Person with Learning Disabilities. European Journal of Behaviour Analysis, 12(2), 395-402.

Walker-Jones, E., Hoerger, M.L., Hughes, J.C., Williams, B.M., Jones, B., Mosley, Y. Hughes, D.R., Prys, D. (2011). ABA and Diverse Cultural and Linguistic Environments: A Welsh Perspective. Journal of Behavioral Education, 20(4), 297-305.

Walker-Jones, E. a Hoerger, M.L. (2009). Brief report: establishing ABA programs in a Welsh context: cross cultural considerations. European Journal of Behaviour Analysis, 10, 249-255.

Mace, F.C., Zangrillo, A.N., Prager, K., Carolan, E., Hoerger, M.L., Thomas, K., a Pritchard, D., (2008). A methodology for maintaining low levels of attention-maintained problem behaviours following variable-time schedule thinning. European Journal of Behaviour Analysis, 9, 149-156.

Hoerger, M.L. a Mace, F.C. (2006). Self-control in Children with ADHD correlates with activity levels and concentration in the classroom. Journal of Applied Behavior Analysis. 39, 147-159.

* Denise Foran a Duncan Pritchard oedd awduron y papurau hyn fel rhan o’u PhD o dan oruchwyliaeth Maggie Hoerger.

Grantiau

Hoerger, M.L. (2014) Evidence Based Special Education in a Maintained School. Sharland Foundation, £6,500.

Arall


Gwahoddiadau i Roi Anerchiadau

Hoerger, M.L. (2015) Successive Approximations of a Desired Behaviour: Establishing ABA as Standard Practice in Schools. Siaradwr gwadd yn yr Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG), Llundain, Lloegr.

Hoerger, M.L. (2013) Development of Applied Behaviour Analysis in the UK: Successes and Challenges. Siaradwr gwadd yng Nghynhadledd Ryngwladol ABA Bucharest, Bucharest, Romania.

Hoerger, M.L. (2013) Using Applied Behaviour Analysis in Regular Education. Siaradwr gwadd yng Nghynhadledd Ryngwladol ABA Bucharest, Bucharest, Romania.

Hoerger, M.L. (2013). Translating Intensive Intervention. Siaradwr gwadd yn y Kendall School, Modesto, CA, UDA.

Hoerger. M.L. (2012) Using the York Measure of Intensive Behaviour Intervention to Improve the Quality of an Early Intensive Behaviour Therapy Program. Siaradwr Gwadd yn VIII International Scientific Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology.

Detholiad o gyflwyniadau mewn cynhadleddau:

Foran, D., Hoerger, M.L., (2015) An evaluation of a low-intensity, high-quality behavioural intervention for young children in a maintained special needs school. Cyflwynwyd y papur yn yr Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG), Llundain, Lloegr.

Philpott, H., Hoerger, M.L., a Foran, D. (2015) Functional based behaviour plans when extinction is impossible. Cyflwynwyd y papur yn yr Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG), Llundain, Lloegr.

Harrison, E., Hoerger, M.L. Kovaacs, L., a Foran, D. (2015) The STEPS level system. Cyflwynwyd y papur yn yr Experimental Analysis of Behaviour Group (EABG), Llundain, Lloegr.

Foran, D. a Hoerger, M.L. (2014) An Evaluation of a Low-Intensity, High-Quality Behavioural Intervention for Children With ASD. Cyflwynwyd y papur yn y 40fed Annual Association for Behaviour Analysis International Conference, Chicago, IL.

Pritchard, D., Hoerger, M.L., Mace, F.C., Penney, H., Harris, B. (2014) Clinical Translation of Animal Models of Treatment Relapse. Cyflwynwyd y papur yn y 40fed Annual Association for Behaviour Analysis International Conference, Chicago, IL.

Hoerger. M.L. (2012) Using Applied Behaviour Analysis as part of a standard education provision. Cyflwynwyd y papur yn yr European Association for Behaviour Analysis, Lisbon, Portiwgal.

Hoerger, M.L. a Jaffrey, S. (2011) Using the YMQI to identify qualities of effective therapists. Cyflwynwyd y papur yn yr Association for Behaviour Analysis International Conference yn Denver, CO.
Jones, E.W., Hoerger, M.L (2010) Delivering An ABA Curriculum Within Mainstream And Special Schools In A Welsh Context. Cyflwynwyd y papur yn yr Association for Behaviour Analysis International Conference, San Antonio, TX.

Cymwysterau Proffesiynol

Mehefin 2004 – y presennol BCBA-D, Dadansoddwr Ymddygiad a Ardystiwyd gan y Bwrdd - Doethurol. Rhif tystysgrif: 1-04-1505