Ymchwil

Cyfarwyddwr Ymchwil

Dr Jean Ware
01248 388233


Nod yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yw cynnal ymchwil rhyngwladol rhagorol yn seiliedig ar feysydd arbenigedd strategol. Rydym yn cydweithio'n agos â sefydliadau'r llywodraeth a thrydydd sector i gyflwyno ymchwil gydag effaith go iawn.

Mae’r ymchwil yn yr adran addysg yn seiliedig ar bedwar prif grŵp ymchwil:

 • Dwyieithrwydd, Datblygiad Iaith ac Addysg ddwyieithog
 • Cynhwysiad/anghenion addysgol arbennig (dan arweiniad Dr Jean Ware)
 • Addysg ddwyieithog ac anghenion addysgol arbennig (dan arweiniad Dr Jean Ware ac Yr Athro Enlli Thomas)
 • Hyfforddiant Athrawon a Datblygiad Proffesiynol

Mae aelodau’r grwpiau ymchwil addysg yn gweithio’n agos iawn gyda’r cyrff cyllido ymchwil, Llywodraeth Cynulliad Cymru, cynghorau lleol, ysgolion a grwpiau rhieni er mwyn sicrhau bod yr ymchwil yn cael gwir effaith ar bolisi ac ymarfer.

Projectau Cyfredol a Diweddar

Dyma rai o’r projectau cyfredol a diweddar:

 • Arddangosfa Ymchwil Ysgol Addysg
 • Y Model Pedagogiaeth Gorau ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn y sector Addysg Gynradd 2014.
 • 5ed argraffiad ‘Foundations of Bilingual Education and Bilingualism’ (Baker, 2011), argraffiadau blaenorol ym 1994, 1996, 2001 a 2006. Enillodd yr argraffiad cyntaf y wobr Standing Conference in Education Book ym 1994(llyfr gorau ym 1993 gan awdur wedi ei sefydlu). Mae argraffiadau blaenorol y llyfr wedi gwerthu dros 80,000 o gopïau ac mae’r llyfr wedi ei gyfieithu i’r Japaneg, Coreeg, Sbaeneg, Latfieg, Georgeg, Groeg, Fietnameg a Mandarin.
 • Datblygu’r Prawf Geirfa Cymraeg: Fersiwn 7–11, Gathercole a Thomas (2008), Y Prawf Geirfa Cymraeg yw’r prawf geirfa oddefol cyntaf yn benodol i blant dwyieithog sy’n siarad Cymraeg.
 • Access to the curriculum for young children with special needs in mainstream classrooms (Ware, Butler, Robertson, O’Donnell a Gould, 2010). Mae’r project hwn, a ariannir gan gyngor cenedlaethol addysg arbennig Iwerddon, yn rhoi’r olwg gyntaf ar y graddau y mae plant ifanc yn Iwerddon gydag amrywiaeth o AAA yn cael mynediad i’r cwricwlwm.
 • English Language Education across Greater China. (Feng, gol. 2011) Bristol: Multilingual Matters Ltd. Y llyfr cyntaf i gynnig trafodaeth gynhwysfawr a manwl o ledaeniad y Saesneg ac addysg Saesneg ar draws Tsieina.

Mae gan yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol gysylltiadau cryf gyda Chanolfan dros Ymchwil Ddwyieithrwydd.

Rydym hefyd yn cynnal seminarau ymchwil rheolaidd, lle mae staff a myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith ac rydym yn cynnal cyfres o gyflwyniadau gan ddarlithwyr gwadd.

Ymchwil yn ôl Pwnc/Staff

Ymchwil yn ôl pwnc/staff

Dwyieithrwydd , Datblygiad Iaith ac Addysg ddwyieithog

Myfyrwyr Ymchwil

 • Jacob Finifrock
 • Lowri Mair Jones
 • Carla Marie Owen
 • Sion Aled Owen
 • Nia Parry

Cynhwysiad/anghenion addysgol arbennig

Myfyrwyr Ymchwil

 • Abeer Mansour Alabdan
 • Laura Jones
 • Edwin Kelly
 • Lindsay Marie Roberts

Addysg ddwyieithog ac anghenion addysgol arbennig

Myfyrwyr Ymchwil

 • Laura Jones

Hyfforddiant Athrawon a Datblygiad Proffesiynol

Myfyrwyr Ymchwil

 • Ellie Morsman
 • Susie Peart

Gwybodaeth Perthnasol

Gwybodaeth berthnasol