Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae'r Is-Adran Daliadau'n gyfrifol am dalu'r holl filiau oddi wrth ein cyflenwyr, a drosglwyddir iddynt o wahanol adrannau'r Brifysgol. Yn ogystal, mae'n gyfrifol am dalu treuliau staff. Gellir cysylltu 'r Is-Adran Daliadau ar est. 2048.

Gall yr Is-Adran Daliadau roi cyngor ynglyn thaliadau mewn arian tramor i gyflenwyr tramor, a threfnu darparu sieciau teithio ac arian tramor i aelodau o'r staff sy'n teithio dramor. Gall gwasanaethau arian tramor a gwasanaethau taliadau arbennig eraill alw am daliadau banc ychwanegol a delir gan y ganolfan gost sy'n rhoi'r taliad.

Rhydd y Brifysgol Gardiau Codi Tl Corfforaethol Banc HSBC i aelodau o'r staff sy'n teithio'n rheolaidd ar fusnes y Brifysgol. Mae hyn yn caniatu ichi godi eich treuliau ar y cerdyn, yn hytrach na gorfod defnyddio eich arian neu'ch cardiau credyd eich hun. Holwch Mr. Williams (x2050) am fanylion pellach.