Canllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU

Fel rhan o weithgareddau cyswllt addysg ac ehangu mynediad Prifysgol Bangor, gallwn roi mynediad atoch i’n Canllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU.

Lluniwyd y llyfrynnau adolygu yn arbennig gan Brifysgol Bangor gyda chefnogaeth grant yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru. Dyma rai o amcanion y project:

  • cefnogi ysgolion i gyflwyno Gwyddoniaeth TGAU, a
  • chynyddu cyrhaeddiad a diddordeb disgyblion mewn gwyddoniaeth.

Mae’r llyfrynnau yn cynnwys deunydd adolygu a baratowyd gan athrawon gwyddoniaeth ar gyfer cyrsiau adolygu TGAU y brifysgol, ac maent wedi cael llawer o ganmoliaeth gan ysgolion a disgyblion hefyd.

Mae’r llyfrynnau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, a byddant yn cael eu dosbarthu i ysgolion ledled Cymru o ganlyniad i grant yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.

Gobeithiwn y bydd y canllawiau adolygu yn ddefnyddiol i ysgolion a’u disgyblion wrth iddynt baratoi i’r arholiadau Gwyddoniaeth TGAU.

Cysylltiadau â Chanllawiau Adolygu TGAU

Cynhyrchwyd y deunydd yma fel adnodd ar gyfer cyrsiau adolygu TGAU Prifysgol Bangor gan yr athrawon canlynol:

Bioleg: Dylan Huw Jones
Cemeg: Paul A F Greene
Ffiseg: Andrew Sharrock a Penri Lloyd Jones