Cysylltiadau

Lleoliad

Penbre, College Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Penbre

Mae Penbre yn syth cyferbyn y mynediad i’r maes parcio Prif Adeilad y Celfyddydau mewn adeilad coch.

Map

Edrychwch ar fap o’n lleoliad yma.

Map o’r campws

Cliciwch yma i weld map o’r campws i gyd.

Swydd Enw Ffôn E-bost

Pennaeth

Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio Gwenan Hine 2413 gwenan.hine@bangor.ac.uk

Cydymffurfio

Uwch Swyddog Cydymffurfio a Rheoliadau Steve Barnard 2508 s.barnard@bangor.ac.uk
Swyddog Llywodraethu a Chydymffurfio Lynne Hughes 2776 l.hughes@bangor.ac.uk
Cynorthwyydd Cydymffurfio a Chofnodion Lynette Hunter 8530 l.d.williams@bangor.ac.uk
Cynorthwy-ydd Cydymffurfiaeth Bronwen Hayes 8436 b.m.hayes@bangor.ac.uk
Cynorthwy-ydd Cydymffurfio a Pholisi Jenny Amphaeris 2043 j.amphaeris@bangor.ac.uk

Mewnfudo

Uwch Swyddog Cydymffurfio Ann Parry 3688 a.r.parry@bangor.ac.uk
Swyddog Cydymffurfiaeth Cynorthwyol Katharine Groves 8029 k.groves@bangor.ac.uk

Iechyd a Diogelwch

Pennaeth Iechyd a Diogelwch Gareth W. Jones 3854 gareth.w.jones@bangor.ac.uk
Swyddog Iechyd a Diogelwch Suzanne Barnes 2779 s.barnes@bangor.ac.uk
Swyddog Iechyd a Diogelwch Emma Riches 3847 e.riches@bangor.ac.uk