Cyrsiau Israddedig

Astudio trwy'r Gymraeg

Er nad yw cyrsiau'r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, mae'r modiwlau canlynol ar gael yn rhannol neu'n gyfangwbl drwy'r Gymraeg:

  • Blwyddyn 1: Moeseg: Agweddau Crefyddol; Dehongli Testunau Sanctaidd
  • Blwyddyn 2 a 3: Moeseg Gymhwysol; Rhywioldeb a Chydraddoldeb Rhywiol; Astudiaeth Annibynnol (blwyddyn 2); Traethawd estynedig (blwyddyn 3, 40 credyd)

Mae'n bosib cael cyfieithiadau o ddogfennau e.e. llawlyfr myfyrwyr, ac mae'n bosib cyflwyno aseiniadau a sefyll arholiadau yn Gymraeg.

Mae'r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd yn cynnig y cyrsiau israddedig canlynol: (mae manylion y cyrsiau hyn ar gael yn Saesneg yn unig gan nad yw'r cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg).

Cyrsiau cyfrwng Saesneg