Llyfrau cyfraith mewn llyfrgell

Ysgol Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

Llyfrau yn y llyfrgell

Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas Croeso

Croeso i'r Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas. Dyma Ysgol newydd a chyffrous, sy'n cynnig cyrsiau mewn Hanes, Athroniaeth, Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith.

Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Gyda hanes hir a nodedig o ragoriaeth academaidd, cynigir cyfleoedd helaeth i'n myfyrwyr wella eu cyflogadwyedd i baratoi ar gyfer byd gwaith. Rydym yn arbenigo mewn addysgu wedi'i seilio ar ymchwil, lle bydd eich darlithwyr yn arbenigwyr yn eu maes.

Y Gyfraith

Mae ein staff yn cynnwys arbenigwyr gyda phrofiad sylweddol ar lefel broffesiynol ac academaidd, ac wedi cyhoeddi ar raddfa eang mewn cylchgronau o bwys. Adlewyrchir yr arbenigedd hwn yn yr addysgu, sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o systemau a materion cyfreithiol cyfoes ar draws y byd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?