Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau Israddedig

  • Yn y 10 uchaf: Bodlon gyda'r Cwrs: (8fed Polisi Cymdeithasol; 9fed Cymdeithaseg) [Maes pwnc Polisi a Gweinyddiaeth Cymdeithasol] - Guardian Good University Guide 2020
  • Yn y 10 uchaf: Bodlon gyda'r adborth: (4ydd Cymdeithaseg; 9fed Polisi Cymdeithasol) [Maes pwnc Polisi a Gweinyddiaeth Cymdeithasol] - Guardian Good University Guide 2020
  • Yn y 10 uchaf yn y DU am ymchwil (REF 2014)

Mae llawr o gyfleoedd ar gael i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddor Cymdeithas. Mae’r tîm dysgu gwyddorau cymdeithas yr ysgol yn cynnwys darlithwyr profiadol sydd yn arbenigo mewn addysgu yn y Gymraeg, ym meysydd cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg a chyfiawnder troseddol, a chynllunio ieithyddol.

Mae’r radd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn cynnwys yr holl elfennau hyn ac ar gael 100% drwy gyfrwng Cymraeg, ble mae pob un darlith, seminar ac aseiniad yn cael eu cynnig yn y Gymraeg. Mae’r radd hon yn gymwys i brif ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £3,000. Mae nifer o raddau eraill ar gael ble mae cyfleoedd helaeth i astudio yn y Gymraeg, fel ein darpariaeth ym maes troseddeg a chyfiawnder troseddol.

Mae graddau gwyddorau cymdeithas hefyd yn boblogaidd fel graddau ar y cyd gyda disgyblaethau eraill, fel Hanes, Cymraeg ac Astudiaethau Plentyndod.

Mae nifer o resymau da dros astudio drwy gyfrwng y Gymraeg:

  • Mae’r darlithoedd a’r seminarau cyfrwng Cymraeg yn grwpiau llai na’r rhai Saesneg, ac maent yn gyfeillgar a chefnogol, gan sicrhau eich bod yn cael cryn dipyn o gymorth i hwyluso’r broses ddysgu.
  • Cyfle i wella eich sgiliau iaith Cymraeg a Saesneg. Rydym yn eich annog i drafod eich gwaith yn Gymraeg, a chwblhau traethodau ac arholiadau yn Gymraeg, ond cewch gyfle i gwblhau’r gwaith yn Saesneg hefyd – chi biau’r dewis!
  • Mae galw mawr am raddedigion Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Bydd y gallu i drafod y pwnc yn hyderus yn Gymraeg yn cynyddu eich cyflogadwyedd.
  • Mae cefnogaeth ariannol hael iawn ar gael gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gwybodaeth bellach ar gael yma.

    Graddau Gywddorau Cymdeithas

Graddau ar y cyd gyda disgyblaethau eraill

Ceir rhestr o’r cyrsiau cyfrwng Saesneg yma .