Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio trwy'r Gymraeg

 • Hanes: Yn y 10 uchaf am faes pwnc - Complete University Guide 2020
 • 97% yn cytuno 'Mae’r staff yn dda am egluro pethau': Hanes - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019
 • 97% yn cytuno fod y 'staff wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol': Hanes - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019
 • 100% yn cytuno 'Mae’r cwrs yn ysgogi’r meddwl.' Hanes Canoloesol a Modern Cynnar - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019
 • 100% yn cytuno 'Mae’r staff yn dda am egluro pethau': Hanes Canoloesol a Modern Cynnar - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019
 • 100% yn cytuno fod y 'staff wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol': Hanes Canoloesol a Modern Cynnar - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019

Graddau trwy gyfrwng y Gymraeg:

Gallwch gyfuno Hanes a/neu Hanes Cymru a phwnc arall, e.e. Cerddoriaeth, Cymraeg, Cymdeithaseg, fel rhan o Radd Cyd-anrhydedd:

Mae'r holl fodiwlau Hanes Cymru ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a nifer dda o fodiwlau Hanes hefyd. Gallwch hefyd ysgrifennu eich traethodau a sefyll arholiadau yn Gymraeg lle bo'r darlithoedd yn cael eu cyflwyno yn Saesneg os ydych yn dymuno gwneud hynny. Cofiwch hefyd ei bod yn bosibl gwneud rhai o'ch modiwlau yn Gymraeg a rhai eraill yn Saesneg. Mae hyn yn wir am y cynlluniau gradd Treftadaeth, Archaeoleg a Hanes; Hanes Canoloesol a Modern Cynnar; Hanes Cyfoes a Modern; Hanes gydag Astudiaethau Ffilm; Hanes gydag Archaeoleg; Hanes Cymru gydag Archaeoleg.

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig nifer o ysgoloriaethau i'r sawl sy'n bwriadu astudio yn Gymraeg. Mae sawl cynllun gradd yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg yn gymwys i Brif Ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd werth £3,000 dros dair blynedd. Am wybodaeth bellach ar sut i ymgeisio ewch i'r adran Cyllid i Fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ychwanegol, ac fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y myfyrwyr sy'n astudio trwy'r Gymraeg, mae Prifysgol Bangor yn cynnig bwrsariaethau i gynorthwyo'r rheini sy'n dewis astudio rhan o'u cwrs, neu'r cwrs cyfan, trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bwrsariaethau o £250 y flwyddyn ar gael i'r rhai sy'n dewis astudio mwy na 40 credyd y flwyddyn drwy'r Gymraeg. Am amodau llawn y cynllun, ewch i adran Cyllid Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Modiwlau trwy'r Gymraeg

Mae'n bosib dewis modiwlau yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, a ddysgir trwy'r Gymraeg, fel rhan o gynlluniau gradd eraill:

 • Gradd gyd-anrhydedd mewn Hanes a phwnc arall megis Troseddeg
 • Gradd gyd-anrhydedd mewn Hanes Cymru a phwnc arall megis Cymraeg
 • Hanes gydag Archaeoleg
 • Treftadaeth, Archaeoleg a Hanes
 • Hanes Canoloesol a Modern Cynnar
 • Hanes Modern a Chyfoes
 • Hanes gydag Astudiaethau Ffilm

Gallwch ddewis o ystod eang o fodiwlau, e.e.

 • Cymru: Tywysogion i Duduriaid
 • Cymru yn y Byd Modern
 • Gwladgarwyr a Gwladychwyr
 • Môr Ladron a Brenhinoiedd y Môr
 • Owain Glyndŵr a'i Fudiad
 • Cymru 1660–1789
 • Cymru: Gormeswyr i Dywysogion
 • Ail-danio'r Ddraig
 • Rhyfel Cartef America

Rhestr o gyrsiau Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg trwy gyfrwng y Saesneg

Mwy o wybodaeth

Dr Euryn Rhys Roberts
Tiwtor Mynediad Cyfrwng Cymraeg
Ysgol Hanes ac Archaeoleg
Ffôn: 01248 383810/382144
E-bost: e.r.roberts@bangor.ac.uk