Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-2014:
Geography Outdoors

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Sian Pierce

Amcanion cyffredinol

Aims: 1. To enable graduates to appreciate, acquire and demonstrate the skills(e.g. field based first aid ; orienteering and mapping) and knowledge they require to plan and undertake fieldwork, either by themselves or with groups, in the hills and mountains and lakes and coastline of the UK. 2. To understand the inter-relationships between access, recreation, conservation and environment in the hills and mountains and lakes and coastline of the UK and the legislation pertinent to these.

The focus of the course is on activities involving walking under late spring/summer/early autumn weather conditions.
It does not involve students in actually undertaking rock climbing, planned use of ropes, or excursions under winter conditions although these activities may be considered during the module in relation to impact, conflict and conservation issues

Participation in some of the module assessment activities will require you to undertake sustained periods of outdoor activities over moderate terrain. You will be required to complete a ‘health check’ form prior to participating in more strenuous activities.

Cynnwys cwrs

The module will include the following: group management and the responsibilities of the group leader; navigation; UK legislation relating to access, recreation, conservation and environment; identifying and responding to hazards; selection and use of equipment; expedition skills. These will be based on a range of the outdoor learning environments e.g. lakes, coastline, hills and mountains.

Meini Prawf

trothwy

Presentation keeps to time, slides are clear, and student is able to answer most of the questions asked by the audience. Report describes the area and activity, identifies some of the policies and legislation that control the activity, and names some potential environmental and other impacts of the activity. Essay describes the issue but provides no discussion or potential solutions. D- to D+

da

Presentation keeps to time, slides are clear and informative, and student is able to answer all of the questions asked by the audience. Report describes the area and activity in detail, identifies most of the policies and legislation that control the activity, and discusses several potential environmental and other impacts of the activity. Essay describes and discusses the issue, mainly based on published case studies. C- to B+

ardderchog

Presentation keeps to time, slides are clear, informative and imaginative, and student is able to give comprehensive answers to all of the questions asked by the audience. Report describes the area and activity in detail, identifies and discusses all of the policies and legislation that control the activity, and critically evaluates many potential environmental and other impacts of the activity. Essay discusses the issue in depth in relation to published case studies and the theoretical literature. A- to A*

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate a high level of awareness and understanding of the conceptual considerations, practical issues and relevant UK legislation relating to access, conservation, recreation and environment in the hills, mountains, rivers, lakes and coastline of the UK and applying them in practical field based activities.

 2. Demonstrate a clear understanding of geographical scale and range of provision for experiential learning in outdoor environments and the associated initiatives for the successful promotion of such activities [GB/UK].

 3. Demonstrate an understanding of the access issues relating to the planning and management of a community / participative event for a target group of individuals.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Presentation in groups 20
Research Report 30
Essay 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

18 hour First Aid workshop 18 hour Visit Leader workshop

16
Fieldwork

1*8 hour field visit examining issues of access and contestation

8
Private study

Private and guided self-study

100
Lecture

20 hours of lectures

20
Fieldwork

7*8 hours at Outdoor Centre or practical navigation courses at Bangor University,

56

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Apply appropriate techniques for presenting spatial and/or temporal trends in data.
 • Employ appropriate social-survey methods.
 • Preparation of effective maps, diagrams and visualizations.

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn