Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl NHS-3188:
Social & Behavioural Science

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Simon Bishop

Amcanion cyffredinol

This module is key in setting a foundation for understanding the social, psychological, and cultural influences that affect health. The module aims to develop knowledge and understanding of the concept of health, and the determinants that influence and impact on people's health and well-being. The module also aims to develop student’s knowledge of key sociological and psychological concepts to enable an understanding of health behaviours and health behaviour change.

Cynnwys cwrs

This module explores the social, psychological, and cultural influences affecting people's health and health-related behaviours. Content focuses on: Definitions of health and well-being; Behaviour Change - Psychological Perspectives; Behaviour Change - Sociological Perspectives; Theories and Models of Behaviour Change; Social Determinants of Health; Social Inequalities.

Meini Prawf

trothwy

Threshold D+ to D-

Demonstrates some knowledge and understanding of relevant material for this module, and a limited use of it to answer the question set with little independent thinking. Limited use of material from the module and other relevant information to support arguments; most of the references are drawn on appropriately to support discussion and presented correctly in both text and references list. Limited awareness of conflicting arguments and ideas but no real attempt to address them; some limited ability to analyse and to critically evaluate material. A framework for the assignment is apparent but logical flow and coherence not always consistent with acceptable use of written language.

C- i C+

Adequate C+ to C-

Demonstrate adequate knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Adequate use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion and are presented fully and correctly in both text and references list. Some awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; some ability to analyse and to critically evaluate material. Sensible use of the major points with very good signposting and balance between sections with good use of written language.

da

Good B+ to B-

Demonstrate good knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Good use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion and are presented fully and correctly in both text and references list. Some awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; some ability to analyse and to critically evaluate material. Sensible use of the major points with very good signposting and balance between sections with good use of written language.

ardderchog

Excellent A* to A-

Demonstrate excellent knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Excellent use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion presented fully and correctly in both text and references list. Excellent awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; ability to analyse and to critically evaluate material. Excellent organisation of the major points with very good signposting and balance between sections with fluent use of written language.

Canlyniad dysgu

 1. Understand and analyse prominent theories, models and concepts relating to health, and health-related behaviour.

 2. Discuss health and wellbeing, and the social determinants that affect these.

 3. Discuss the factors that influence health-related behaviours.

 4. Critically evaluate the factors that influence health-behaviour change, demonstrating an understanding from a psychosocial perspective.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Role of the mass media sources in the construction of public beliefs 50
Critically discuss the social and psychological factors that influence health behaviour and health behaviour change 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Lectures are supported with additional materials and resources that are available on a Blackboard site. Students are also encouraged to: use library and multi-media resources (such as the Internet, newspapers, radio, television) and engage in Blackboard Group discussions. Students are encouraged to use electronic learning resources. Relevant lecture material, reading lists, and a list of relevant Internet resources are available on the course specific Blackboard site; students are also asked to add any relevant or useful material to this module site.

148
Seminar

Online Discussion Board Seminars: Students will be required to lead and engage in weekly Discussion Boards

12
Tutorial

Tutorials/Group Discussions: These will facilitate the learning of underlying concepts, either as group or individually, either face-to-face, via email, Skype, or through other accessible formats (for example, telephone).

4
Lecture

Lecture sessions and workshops designed to enhance knowledge and understanding. These will enable students to apply knowledge and understanding to their own contexts, as relevant.

36

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

1. Purchase of text books, pens and paper. 2. Photocopying and printing 3. Subscription to internet provider to access BU on-line catalogues and Blackboard from home residence. 4. Access to a computer, internet; and webcam or video/audio recording device.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/nhs-3188.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn