Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl NHS-3194:
Epidemiology

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Simon Bishop

Amcanion cyffredinol

This module is key in developing students' understanding of epidemiological methods as applied to public health and health promotion. Students will develop skills in describing and analysing epidemiological data, critically appraising study designs, and interpreting public health and health promotion issues through an understanding of epidemiological principles.

Cynnwys cwrs

The module enables students to develop an understanding of key epidemiological concepts relating to public health and health promotion. Course content includes: - The principles of epidemiology will be outlined, and students will develop an understanding of the strengths and limitations of different types of epidemiological data and evidence.

 • Epidemiological measures of health and disease: frequency (including incidence, prevalence, odds, rates); crude and specific rates; standardisation.

 • Epidemiological measures of health and disease: association and impact (risk ratio, rate ratio, odds ratio, risk and rate difference; attributable risk, and population attributable risk).

 • Epidemiological design (cross-sectional, cohort, case-study, intervention).

 • Interpreting the results of epidemiological studies and focussing on bias, confounding, chance, cause-effect relationship.

 • Surveillance and routine data.

 • Diagnostic and screening test programmes.

 • Appraisal of epidemiological research.

Meini Prawf

trothwy

Threshold D+ to D-

Demonstrates some knowledge and understanding of relevant material for this module, and a limited use of it to answer the question set with little independent thinking. Limited use of material from the module and other relevant information to support arguments; most of the references are drawn on appropriately to support discussion and presented correctly in both text and references list. Limited awareness of conflicting arguments and ideas but no real attempt to address them; some limited ability to analyse and to critically evaluate material. A framework for the assignment is apparent but logical flow and coherence not always consistent with acceptable use of written language.

ardderchog

Excellent A* to A-

Demonstrate excellent knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Excellent use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion presented fully and correctly in both text and references list. Excellent awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; ability to analyse and to critically evaluate material. Excellent organisation of the major points with very good signposting and balance between sections with fluent use of written language.

da

Good B+ to B-

Demonstrate good knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Good use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion and are presented fully and correctly in both text and references list. Some awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; some ability to analyse and to critically evaluate material. Sensible use of the major points with very good signposting and balance between sections with good use of written language.

C- i C+

Adequate C+ to C-

Demonstrate adequate knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Adequate use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion and are presented fully and correctly in both text and references list. Some awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; some ability to analyse and to critically evaluate material. Sensible use of the major points with very good signposting and balance between sections with good use of written language.

Canlyniad dysgu

 1. Explain the strengths and limitations of the different epidemiological methods and their applications.

 2. Explain the value of diagnostic and screening test programmes.

 3. Illustrate an understanding of key epidemiological terms and definitions.

 4. Understand routinely available epidemiological and demographic data, and demonstrate an understanding of the role of surveillance.

 5. Explain the use of epidemiology in assessing the health of defined populations.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Epidemiological evaluation 100
Discussion groups 0

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Tutorials/Group Discussions: These will facilitate the learning of underlying concepts, either as group or individually, either face-to-face, via email, Skype, or through other accessible formats (for example, telephone).

4
Seminar

Online Discussion Board Seminars: Students will be required to lead and engage in weekly Discussion Boards

12
Lecture

Lecture sessions and workshops designed to enhance knowledge and understanding. These will enable students to apply knowledge and understanding to their own contexts, as relevant.

36
Private study

Lectures are supported with additional materials and resources that are available on a Blackboard site. Students are also encouraged to: use library and multi-media resources (such as the Internet, newspapers, radio, television) and engage in Blackboard Group discussions. Students are encouraged to use electronic learning resources. Relevant lecture material, reading lists, and a list of relevant Internet resources are available on the course specific Blackboard site; students are also asked to add any relevant or useful material to this module site.

148

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

Demonstrate knowledge and understanding of the central place of research activity in the development of the subject. Demonstrate knowledge and understanding of the diverse determinants of health and physical and mental well-being. Demonstrate knowledge and understanding of the role of individual differences in affecting health status. Demonstrate knowledge and understanding of the diversity of the experience of health and physical and mental well-being. Demonstrate knowledge and understanding of comparisons within and between healthcare systems and modes of delivery. Demonstrate knowledge and understanding of the central theoretical arguments and paradigms in health research. Demonstrate knowledge and understanding of the application and effectiveness of information and health technologies in health care delivery and/or interventions, communication and analysis within the subject.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

1. Purchase of text books, pens and paper. 2. Photocopying and printing 3. Subscription to internet provider to access BU on-line catalogues and Blackboard from home residence. 4. Access to a computer, internet; and webcam or video/audio recording device.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/nhs-3194.html

Rhestr ddarllen

Talis - https://bangor.rl.talis.com/modules/nhs-3194.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn