Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl VPR-1301:
Introduction to Logic

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Toby Betenson

Amcanion cyffredinol

This module aims to introduce students to the methods of formal logic. Developing skill in logic is essential to success in philosophy. In most cases, doing philosophy is about thinking clearly and constructing a rational argument. Logic is the science of rational argument. Studying logic enables you to extract the relevant points within an argument and assess whether those points hang together in such a way that they compel the argument’s conclusion. The methods of formal logic equip you with tools that you can use to quickly and clearly analyse an argument, assess its validity, and demonstrate its success or failure accordingly. These are useful skills in any context. In this module, students will learn the basic methods of propositional and predicate logic.

Cynnwys cwrs

In this module, students will learn the basic concepts and methods of propositional and predicate logic. Beginning with an introduction to philosophical logic, its history, and forms of reasoning (deductive, inductive, etc.), the course builds the various skills and points of understanding necessary for the practical application of a propositional calculus, including: 1. Truth and falsity, validity and soundness. 2. Logical form, and a formal language. 3. Logical connectives. 4. Sentences, sequents, and sets. 5. Truth-Tables. 6. Truth-Trees. 7. Quantifiers and quantificational logic. At the end of the course, students will be able to use formal logic to clarify, analyse, and assess philosophical arguments.

Meini Prawf

trothwy

(D- to D+) Work in this band will demonstrate some knowledge of, and a very limited ability to apply, the methods of formal logic. Work in this band might show a lack of understanding, and will not demonstrate an ability to apply the methods of formal logic without frequent mistakes.

da

(C- to B+) Work in this band will demonstrate good knowledge and understanding of the issues and concepts within philosophical logic, and will be able to apply the methods of formal logic successfully and with few errors. Work in this band will show a few errors, or some lack of understanding, but will nonetheless demonstrate sound logical ability.

ardderchog

(A- to A*) Work in this band will demonstrate comprehensive and very detailed understanding of the issues and concepts within philosophical logic, and will further demonstrate a comprehensive grasp of the methods of formal logic, such that the student can successfully apply the methods of formal logic with extremely few (or no) errors.

Canlyniad dysgu

 1. To use the methods of formal logic to analyse a philosophical argument.

 2. To demonstrate knowledge, understanding, and an ability to apply the basic methods of formal logic.

 3. To demonstrate knowledge and understanding of the key concepts within philosophical logic.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Online Assignment 40
ARHOLIAD Exam 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 178
Practical classes and workshops 11
Lecture 11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • The ability to move between generalisation and appropriately detailed discussion, inventing or discovering examples to support or challenge a position, and distinguishing relevant and irrelevant considerations.
 • The ability to consider unfamiliar ideas and ways of thinking, and to examine critically presuppositions and methods within the disciplines of philosophy and religion.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Paul Tomassi, Logic (London: Routledge, 1999)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: