Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl VPR-2202:
Applied Ethics

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Joshua Andrews

Amcanion cyffredinol

The aim of the module is to examine the relevance of ethics to debates concerning controversial issues in contemporary society. This will be done in relation to some of the following issues: responsibility for alleviating world poverty; responsible care for the environment; problems relating to euthanasia; the issue of abortion and women’s rights; and the justification for war. The purpose will be to enable students to view various sides of the argument in each case and come to their own considered conclusions.

Cynnwys cwrs

The module will begin with a brief outline of the various ethical challenges which face contemporary society. It will then consider the following issues: (a) world poverty (is it the responsibility of individuals or governments or both to alleviate world poverty?); (b) the arguments justifying an environmental ethic; ethical considerations to be considered in the case of voluntary and non-voluntary euthanasia; the issue of abortion and the notion of reverence for human life; war and peace (the just war theory; ethics and nuclear weapons etc).

Meini Prawf

trothwy

D- - D +. Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows:

 Generally accurate but with omissions and errors.  Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning.  Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions.  Draws on a relatively narrow range of material.

da

Good C- - C +. Submitted work is competent throughout and occasionally distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It demonstrates:  Good structure and logically developed arguments.  At least in parts draws on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.  Assertions are, in the main, backed by evidence and sound reasoning.  Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

Very Good B- - B+. Submitted work is competent throughout and distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It demonstrates:  Very good structure and logically developed arguments.  Draws on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.  Assertions are backed by evidence and sound reasoning.  Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

ardderchog

A - - A*. Submitted work is of an outstanding quality and excellent in one or more of the following ways:  Has originality of exposition with the student’s own thinking being readily apparent.  Provides clear evidence of extensive and relevant independent study.  Arguments are laid down with clarity and provide the reader with successive stages of consideration to reach conclusions.

Canlyniad dysgu

 1. engage critically with arguments and counter-arguments relating to issues of contemporary moral concern

 2. present coherent arguments, with supporting evidence, in essays, examinations and seminars

 3. demonstrate a grasp of basic study skills, including the ability to read critically and display an acceptable degree of competence in written assignments

 4. show an awareness of the complexity and ambiguity involved in presenting moral arguments relating to issues of contemporary concern

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay 50
ASTUDIAETH ACHOS Case Study 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Lectures: two hours a week for 9 weeks

Seminars: two hours a week for 2 weeks

12
Seminar 12
Private study 176

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn